fbpx
deMens.nu

In naam van God

Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt

In naam van God leest als een roman. Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt gaan op zoek naar de bronnen van het theoterrorisme. Moorden in naam van God komen in de loop van de geschiedenis geregeld voor. Het begon met Abraham die op bevel van God zijn zoon Izaak zou doden. Alleen het feit dat Abraham God blindelings gehoorzaamde, heeft Izaak gered. Herkenbaar niet? Met dat verschil dat God het blijkbaar heeft opgegeven om de slachtoffers te willen redden. Getuige de hallucinante opsomming van alle terreuraanslagen die er in 2017 waar ook ter wereld werden gepleegd. En dat grijpt je bij de keel.

Cliteur en Verhofstadt gaan de controverse niet uit de weg en poneren niet mis te verstane stellingen, zoals: “Religie verbindt de eigen groep, maar splijt de gemeenschap” en “De meeste aanslagen die in naam van God plaatsvinden hebben ook te maken met de grote afkeer van de daders voor de liberale democratie, de Verlichtingswaarden en de rechten en vrijheden van het individu.” De auteurs zijn duidelijk: er kan niet gemarchandeerd worden met de basisprincipes van de Verlichting, zoals scheiding tussen religie en staat, en vrijheid van expressie. Ze pleiten voor een kosmopolitisch liberalisme waarin mensen vrij zijn om te geloven of niet te geloven.

[lb]

In naam van God. Elke dag een aanslag, Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt, Houtekiet, 2018

ISBN 978 90 892 4636 3

De Boekenprijs deMens.nu wordt tweejaarlijks uitgereikt en bekroont het beste Nederlandstalige non-fictieboek over vrijzinnig humanistische waarden. De prijs wordt georganiseerd door deMens.nu, in participatie met het Humanistisch Verbond, het Vermeylenfonds en het Willemsfonds.

De shortlist van vijf boeken voor de Boekenprijs deMens.nu 2018 bestaat uit: In naam van God van Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt, Onbehagen van Bas Heijne, Samenleven met gezond verstand van Patrick Loobuyck, De bedreigde vrijheid van Johan Op de Beeck, en Material Matters van Thomas Rau en Sabine Oberhuber. Hiernaast vind je een recensie van elk van die boeken.