fbpx
deMens.nu

Oorlog, conflict, vrede en verzet- Redelijk eigenzinnig

Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij is een meertalig eninterdisciplinair keuzevak voor studenten van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en een lezingen- / activiteitencyclus voor het brede publiek. Het wil aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de humanistische visie dat mens en samenleving verbeterbaar zijn, gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe willen we het toekomstige (samen)leven maken?

Volgens welke grondslagen? Waar halen we inspiratie? Welke bakens zetten we uit? Welke rol dienen burger, wetenschap(per), … te spelen? We brengen mensen samen om actief en concreet na te denken over de uitdagingen van deze tijd: academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers gaan tijdens lezingen, debatten, workshops, rondleidingen… in gesprek met  studenten en het brede publiek. Brussel als stad en de diversiteit aan maatschappelijke actoren die deze stad dag-in-dag-uit maken, vormen hierbij een belangrijke inspiratiebron en klankbord.

 

Redelijk Eigenzinnig verkent elk jaar één centraal thema, opgehangen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals). De vierde editie (2018-2019) neemt het thema Oorlog, Conflict, Vrede & Verzet onder de loep. ‘Nie wieder Krieg’ klonk het na de Eerste Wereldoorlog. Bij zijn eeuwherdenking lijkt wereldvrede een verre droom. Groeiende ongelijkheden, uitputting van natuurlijke grondstoffen, burger- en handelsoorlogen, toenemende vluchtelingenstromen…  Conflict en onrechtvaardigheid zijn  de wereld nog lang niet uit. Vier avonden buigt Redelijk Eigenzinnig zich over de oorsprong en impact van oorlog en conflicten. We gaan op zoek naar nieuwe fundamenten en visionaire beelden voor vrede en rechtvaardigheid en onderzoeken welke rol wetenschap, politiek, onderwijs, kunst en media kunnen spelen. Zal de 21ste eeuw vredevoller zijn dan de 20ste? We geven het woord aan academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers voor een reeks van multidisciplinaire lezingen, debat en workshops.

Redelijk Eigenzinnig wil de brug slaan tussen academische wereld, werkveld en publieke sfeer. Studenten die inschrijven voor het vak werken in multidisciplinair team aan aan een steunvraag ingediend door een (Brusselse) nonprofit-organisatie. De publieksactiviteiten gaan door op diverse Brusselse locaties en zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Meer info