fbpx
deMens.nu

Categoriale morele dienstverlening bij Defensie

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg7 nr4. Lees hier meer ‘Achter de schermen‘.

Categoriale morele dienstverlening bij Defensie, wat betekent dat eigenlijk?

Annie Van Paemel

De DRMB, of de Dienst Religieuze en Morele Begeleiding, is een dienst binnen Defensie die vijf van de in België erkende erediensten vertegenwoordigt. Dit zijn de katholieke, protestantse, joodse en islamitische erediensten en – last but not least – het vrijzinnig humanisme. De DRMB ressorteert onder het departement Well Being van de Krijgsmacht. Niet onbelangrijk, want in datzelfde departement maken veel andere zorgverstrekkende diensten hun opwachting, zoals preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, psychologen en sociaal assistenten. Zorg voor het personeel is de voorbije jaren in Defensie een hoge prioriteit geworden. Het is aan de moreel consulenten om in die waaier van hulpverlening een eigen identiteit en specificiteit op te bouwen.

Strikt genomen zijn de moreel consulenten de officiële vertegenwoordigers van het vrijzinnig humanistische gedachtegoed. Maar hun opdrachten reiken veel verder: in de eenheden, maar ook tijdens buitenlandse zendingen kan elke militair die het wenst, een beroep doen op onze hulpverlening. Militair zijn is een atypisch en specifiek beroep. Militairen vervullen soms gevaarlijke en risicovolle opdrachten. Hun problematieken zijn legio, vandaar dat onze zorg gericht is op het activeren, het bevorderen en het versterken van mentale weerbaarheid en innerlijke veerkracht. Heel vaak is aandacht voor zingeving en zelfbestemming een rode draad in de morele begeleiding. Vanuit ons vrijzinnig gedachtegoed, en de daaraan verbonden waarden, proberen de moreel consulenten fundamentele vragen, moeilijkheden of problemen rond samen leven, samen werken, lijden en ziekte te beantwoorden en op te volgen.

© Shutterstock.com

Moreel consulenten werken in totale functionele onafhankelijkheid en staan bijgevolg los van elke hiërarchie binnen Defensie. Deze status bevordert onderlinge betrokkenheid, openheid en empathie in de relatie hulpvrager-hulpverlener.

Naast de counseling en het organiseren van plechtigheden krijgen vorming en bijscholing tevens de nodige aandacht. Deelnemen aan (internationale) conferenties verruimt onze horizonten en inspireert ons als consulenten, zoals onlangs in Warschau en Utrecht, waar telkens religieuze en humanistische hulpverleners elkaar konden treffen. Feit is dat alleen Nederland en België humanistische hulpverleners binnen hun Defensie tewerkstellen.

Het is goed om vast te stellen dat ons gedachtegoed ingang vindt in onze eigen gelederen, maar ook dat buitenlandse hulpverleners vaak komen polsen hoe consulenten functioneren en erkenning krijgen in de toch complexe organisatie die Defensie is.

Annie Van Paemel is voormalig diensthoofd DRMB/nc-team
Categoriale morele dienstverlening
Elk huisvandeMens verleent vrijzinnig humanistische dienstverlening, maar er zijn ook enkele specifieke vormen van morele dienstverlening. Het gaat meer bepaald om categoriale morele dienstverlening in ziekenhuizen, woonzorgcentra, in gevangenissen, bij Defensie, op de luchthaven, aan de universiteit, aan kinderen en jongeren, en aan geïnterneerden. Meer weten?
Foto bovenaan © Shutterstock.com