fbpx
deMens.nu

Leerstoel Willy Calewaert

foto ©Lieven Dierckx

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks onder auspiciën van deMens.nu georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel. Bedoeling is om maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht te brengen en om het vrijzinnig humanistische gedachtegoed via onderwijs te verspreiden.

Leerstoelhouder voor 2018-2019 is prof. dr. Katleen Gabriels, moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Zij bekleedt de leerstoel aan de faculteit Ingenieurswetenschappen.
Katleen Gabriels onderzoekt de relatie tussen technologie en moraliteit, in het bijzonder de ethische gevolgen van computertechnologie. Ze is assistant professor aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar ze techniekethiek en -filosofie doceert.De lezingenreeks voor de Leerstoel Willy Calewaert belicht de relatie technologie en ethiek: techniekethiek, ingenieursethiek, computerethiek, ethiek van artificiële intelligentie …

Het programma:

Donderdag 22 november 2018: Technologie is niet neutraal (afgelopen)

Woensdag 5 december 2018: Ethische implicaties van algoritmen en machine learning

Dinsdag 18 december: Filosofie en ethiek van AI