Leerstoel Willy Calewaert

foto ©Lieven Dierckx

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks onder auspiciën van deMens.nu georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel. Bedoeling is om maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht te brengen en om het vrijzinnig humanistische gedachtegoed via onderwijs te verspreiden.

Leerstoelhouder voor 2018-2019 is prof. dr. Katleen Gabriels, moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Zij bekleedt de leerstoel aan de faculteit Ingenieurswetenschappen.
Katleen Gabriels onderzoekt de relatie tussen technologie en moraliteit, in het bijzonder de ethische gevolgen van computertechnologie. Ze is assistant professor aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar ze techniekethiek en -filosofie doceert.

De lezingenreeks voor de Leerstoel Willy Calewaert belicht de relatie technologie en ethiek: techniekethiek, ingenieursethiek, computerethiek, ethiek van artificiële intelligentie …
Technologie is niet neutraal: dat is het startschot en de invalshoek voor de inaugurale rede. Die vindt plaats op donderdag 22 november 2018 om 18.00 uur in hartje Brussel, in het kader van weKONEKT.brussels, meer bepaald in de Ravensteingalerij, lokaal Mezzanine, niveau +1. Alle lezingen zijn publiek toegankelijk.

Meer informatie en het volledige programma