fbpx
deMens.nu

Persoonlijk herdenken. Hoe doe je dat ?

De maand november staat in het teken van rouw. Omdat steeds meer mensen niet meer geloven in een leven na de dood, zoeken ze naar een seculiere manier om te rouwen en afscheid te nemen van hun dierbaren. Zo werden er in 2018 738 vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheden in Vlaanderen en Brussel gehouden. Ook herdenkingsplechtigheden, waarbij families samen komen om hun verdriet met andere families te delen, zijn een succes. Meer op www.deMens.nu/afscheid

Naast gemeenschappelijke herdenkingsmomenten mag het voor veel mensen een beetje meer en een beetje anders zijn. Zingeving is persoonlijk en daar ligt het accent van onze werking. Aansluiten bij die persoonlijke betekenissen, verdriet niet zozeer verwerken als wel verweven in je leven. Individueel stilstaan bij gevoelens op een manier die bij jou past.

Geen blauwdruk maar wel een paar tips en trics:

 • Besef dat je geen standaard hoeft te volgen. Jij bent jij en zij waren zij. Eigen het jezelf toe en durf je gevoel volgen. Mensen, rouw, verlies, herdenken zijn uniek. Vindt de manier die bij jou past. Niets moet, alles mag. De zin van het leven, die schrijf je zelf (Loesje)
 • Niet alleen ieder mens is anders, ook de relatie die je met de overledene had verschilt, net zoals de omstandigheden en de context. Verweef die concrete situatie in je herdenking. Neem de regie in eigen handen.
 • Rouwen doet pijn. Maar het is niet alleen negatief. Het geeft je ook dingen zoals wijsheid, kracht, solidariteit, verbondenheid… en ruimte voor de trage vragen. Door stil te staan bij je verlies kom je op verhaal en kun je diepgang vinden. Kijk naar de totale persoon (de overledene en jezelf), de mooie en de moeilijke dingen, wat neem je ervan mee in de rest van je leven ?
 • Doen is belangrijk! Welke sporen laat iemand in je leven na en wat doe je ermee ? Het is belangrijk een zinvol gevolg te geven aan iets dat als zinloos wordt ervaren. Probeer het te integreren in je dagelijks bestaan.
 • Herdenken kan jaarlijks, eenmalig of wanneer ook.
 • Herdenken kan met woorden en verhalen maar ook met creatieve processen of nieuwe tijdsbestedingen. De ouder die vorming geeft over verkeersveiligheid nadat hij een kind verloor na een ongeval door alcohol in het verkeer herdenkt ook

Inspiratie voor individuele herdenkingen

 • Kook haar lievelingsgerecht(her)lees zijn favoriete boek
 • Huil nog eens bij haar favoriete film
 • Maak een fotoboek met herinneringen
 • Maak een afspeellijst van de muziek waar hij altijd naar luisterde
 • Maak een nagedachtenispagina online
 • Kom samen op de begraafplaats en hef het glas op wie zij was
 • Schrijf hem een brief over wat er allemaal gebeurd is vanaf dat hij er niet meer was
 • Maak nog eens haar favoriete wandeling, met of zonder de hond
 • Strooi (een beetje van) zijn as uit op die plaats die zo belangrijk voor jullie was
 • Laat een tattoo zetten
 • Schenk iets uit haar naam aan een goed doel
 • Kuis zijn auto omdat hij dat wekelijks deed
 • Maak de reis waar jullie samen van droomden
 • Of ga terug naar waar jullie het samen goed hadden
 • Speel een educatief spel dat bedoeld is om herinneringen op te halen (bv Alle sterren van de hemel, te ontlenen in huisvandeMens)
 • Nodig familie of vrienden uit en vertel elkaar verhalen van vroeger
 • Maak een persoonlijke herdenkingsplechtigheid
 • Sluit met je herinneringen aan bij bestaande initiatieven zoals muziek of theater op de begraafplaats (bv Reveil)

En bovenal:

 • maak nu in je dagdagelijkse leven de mooist mogelijke herinneringen voor morgen!

Meer afscheid en rouw