fbpx
deMens.nu

20 jaar SOS Nuchterheid: We houden het sober!

Het opstarten in 1998 van SOS Nuchterheid in Vlaanderen was het logische gevolg van de contacten die Pol uit Leuven had met Jim Christopher, de oprichter in 1985 van SOS Sobriety in Los Angeles, VSA, nu 33 jaar geleden.

Dit jaar bestaat SOS Nuchterheid vzw dus 20 jaar. Tijd om hier even bij stil te staan. Begonnen als een feitelijke vereniging werd in 2002 geopteerd voor een VZW-structuur en zochten en vonden we onderdak bij de koepel Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu. Tevens werden we lid – als enige zelfzorgvereniging – van de VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen).

SOS Nuchterheid vzw is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorginitiatief met een strikt seculiere en ondogmatische benadering van de afhankelijkheidsproblematiek.

SOS Nuchterheid vzw – of ook sosN vzw – richt zich tot mensen met een afhankelijkheidsprobleem zoals alcohol, medicatie, gokken, illegale drugs … en eveneens tot mensen uit hun directe omgeving die nood hebben aan communicatie hieromtrent. In de iZZa’s (individuele ZelfZorg aanspreekpunten) waar we gespreksavonden en bijeenkomsten organiseren kunnen lotgenoten terecht, anoniem en discreet, in een vertrouwelijke omgeving om, samen met andere lotgenoten, aan hun probleem te werken en te streven naar het bereiken en het onderhouden van een totale abstinentie.

SOS Nuchterheid steunt elke vorm van herstel en is daardoor een uitstekend alternatief voor de dogmatische programma’s van andere zelfhulpgroepen.

SOS Nuchterheid is niet meer of minder dan “ZelfZorg” en is gebaseerd op slechts één prioriteit, nl. Algehele Nuchterheid bekomen, deze verder uitbouwen en bestendigen. Nuchterheid is m.a.w. de prioriteit nummer één in het leven van een middelafhankelijk persoon, ongeacht wat er gebeurt.

De hulp die wij als vereniging aanbieden beperkt zich tot de praktische organisatie en morele steun. Een universeel programma dat als enige leidraad  toepasbaar is op alle lotgenoten hebben we bewust niet. sosN is een ZelfZorg concept en hanteert enkel concepten en geen programma’s.

We zijn actief aanwezig op 17 locaties (22 bijeenkomsten) doorheen Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werken nauw samen met de Vrijzinnige Centra en de huizenvandeMens.

Voor meer informatie en eventueel contact kan je bij SOS Nuchterheid terecht:

  • Via het centrale telefoonnummer 09 330 35 25 (bereikbaar 24 uur per dag en 7 dagen per week)
  • Via de website sosnuchterheid.org
  • Via e-mail info@sosnuchterheid.org
  • Partners, familieleden en vrienden (PFV) via 0498 70 64 32
  • Via de post: Kantienberg 9 te 9000 Gent.

Wilfried Van der Borght

Voorzitter SOS Nuchterheid vzw