fbpx
deMens.nu

Vrijwilligers van bij ons

Vrijwilligers bij de Tiense Vrijzinnige Kring

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg7 nr2

De Tiense Vrijzinnige Kring, kortweg TVK, is een lokale afdeling van HVV, de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging. TVK kan rekenen op een trouwe schare vrijwilligers die zich onvermoeid inzetten voor de vrijzinnig humanistische gemeenschap in Tienen. Zo ook Luc Neyns en Eliane Vos, niet toevallig echtgenoten, die mee aan de basis lagen van de oprichting van TVK.

Hilde Vandervelde

Vrijwilliger Luc Neyns

Wat heeft je er destijds toe aangezet om TVK mee op te richten?

Luc Neyns: Het is een verhaal dat we samen opgebouwd hebben, Eliane en ik. Zij was leerkracht Nederlands-Engels en gaf ook zedenleer. Zo zijn we in contact gekomen met wat toen nog de Oudervereniging voor Moraal en het Humanistisch Verbond heetten. Met enkele vrienden en collega’s, vooral leerkrachten zedenleer, hebben we in 1975 besloten om in Tienen het eerste feest vrijzinnige jeugd te organiseren, omdat we vonden dat de twaalfjarigen hun feest in eigen stad moesten kunnen beleven. Geleidelijk aan hebben we TVK dan uitgebouwd tot een brede sociaal-culturele vereniging met activiteiten voor jong en oud.

 

Luc Neyns
Luc Neyns  © Isabelle Pateer

Wat zijn je belangrijkste taken bij TVK?

Luc: In die 43 jaar dat TVK ondertussen bestaat, heb ik ongeveer alles gedaan. Ik ben begonnen als secretaris, later ben ik twaalf jaar voorzitter geweest, en nadien ook nog penningmeester. Nu houd ik me alleen nog met de ledenadministratie bezig en help ik een beetje bij het zakelijke beheer van het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum. En ik geef mijn ervaring graag door waar ze nuttig kan zijn.

Naast TVK verzorg ik ook af en toe – via huisvandeMens Tienen – een vrijzinnig humanistische afscheidsplechtigheid. Zo kan je mensen op een moeilijk moment in hun leven wat steun bieden en helpen. Ik doe dat maximum één keer per maand. Want daar komt toch heel wat bij kijken, ook gevoelsmatig. Je moet empathisch zijn, maar je mag zelf niet emotioneel worden.

 

Wat wil je bereiken via je vrijwilligerwerk?

Luc: Het uitdragen en het propageren van het vrijzinnige gedachtegoed blijft een belangrijke doelstelling en is in mijn ogen nog altijd even noodzakelijk als vijftig jaar geleden. De zichtbare aanwezigheid van de vrijzinnige levensbeschouwing in de samenleving is broodnodig. Voor mij gaat het dan om het praktisch uitdragen van de vrijzinnigheid. De maatschappij is veranderd en ook de manier waarop we ‘strijden’ is door de jaren heen geëvolueerd. Het zwaaien met vlaggen of het verkopen van stickers is passé. Het praktisch uitdragen van de vrijzinnigheid verloopt via de activiteiten die we organiseren.

 

Geeft vrijwilligerswerk een meerwaarde aan je leven?

Luc: Niets geeft zoveel voldoening als mensen helpen, zeker op moeilijke momenten in hun leven. Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Als je mensen dan kan bijstaan met een troostend woord, passende muziek, een gedicht dat je samen met hen kiest … daar gaat een grote voldoening van uit. Zo’n afscheidsplechtigheid is iedere keer maatwerk. En ik ervaar telkens ook veel dankbaarheid bij de mensen.

 

Vrijwilliger Eliane Vos

Liliane Vos
Eliane Vos  © Isabelle Pateer

Jij was ook vanaf het begin bij TVK betrokken?

Eliane Vos: Inderdaad, ik was erbij vanaf de eerste vergaderingen. We zijn ook ons licht in Hasselt en Leuven gaan opsteken, om te zien hoe ze het feest vrijzinnige jeugd daar organiseerden. En dan zijn we van start gegaan. Jarenlang heb ik de twaalfjarigen begeleid en voorbereid op het feest vrijzinnige jeugd en werkte ik mee aan de totstandkoming van de plechtigheid. In de loop der jaren is die voorbereiding geëvolueerd. Vroeger gingen de kinderen, samen met de begeleiders, een weekend in afzondering, inmiddels is dat gespreid over drie woensdagnamiddagen. Bedoeling is dat de kinderen elkaar beter leren kennen en dat ze het feest en de plechtigheid in groep voorbereiden.

Voor ons is het belangrijk dat ze als groep deelnemen en dat ze de betekenis van het feest begrijpen: toetreden tot de vrijzinnig humanistische gemeenschap, daar kies je voor. In aantal deelnemers wordt het feest vrijzinnige jeugd almaar groter. Ook het lentefeest kent een groeiend succes; de vorige keer waren er bijna vijfhonderd aanwezigen. Dat stelt ons wel voor een aantal praktische problemen, want de organisatie vergt heel wat aan middelen, infrastructuur, vrijwilligers …

 

Wat zijn jouw specifieke taken binnen TVK?

Eliane: Ik heb de begeleiding van de kinderen en de voorbereiding van de plechtigheid inmiddels aan de leerkrachten niet-confessionele zedenleer overgelaten. Maar samen met Luc doe ik wel nog de logistieke ondersteuning van de feesten. We zorgen voor drankjes, broodjes, bloemen … Ook onze volwassen kleinkinderen helpen een handje. Verder nemen we alle twee deel aan de maandelijkse vergaderingen van TVK, waar we onze activiteiten op poten zetten. Bij praktische aangelegenheden draag ik graag mijn steentje bij.

 

Wat heeft jou ertoe gebracht om vrijwilligerswerk te doen?

Eliane: Dat is in feite spontaan gekomen. Ik was leerkracht zedenleer en ik vind het vanzelfsprekend om de waarden van het vrijzinnig humanisme uit te dragen. Ik wil graag iets bijdragen aan de samenleving en de feesten zijn een goede manier om kinderen en jongeren te bereiken. Mensen helpen en bijstaan is voor mij de normaalste zaak van de wereld, of het nu bij TVK is, of in mijn naaste omgeving.

 

Vrijwilligerswerk geeft een meerwaarde aan je eigen leven?

Eliane: Eigenlijk wel. Ik wil graag nuttig zijn en iets betekenen voor anderen. Ik heb er behoefte aan om contact met mensen te hebben. Anderen helpen zit van nature in mij. Ik heb dat altijd graag gedaan. Vrijwilligerswerk verrijkt dus zeker mijn leven. Het is een zinvol en zingevend engagement.

 

Vrijwilliger worden bij de Tiense Vrijzinnige Kring?

De Tiense Vrijzinnige Kring heeft een gevarieerd aanbod aan activiteiten, gaande van lezingen en uitstapjes tot filmavonden en toneelvoorstellingen. Het TVK-magazine ’t Lopend Vuurtje verschijnt tweemaandelijks.

Ieder jaar worden het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd georganiseerd, in samenwerking met leerkrachten niet-confessionele zedenleer en het huisvandeMens Tienen. Tussen oud en nieuw is er een lichtfeest voor lagereschoolkinderen. En TVK is ook uitbater van het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum.

Meer informatie en contact op de website van TVKtvk.vzw@scarlet.be – 016 76 83 43.

Foto bovenaan © Shutterstock.com