fbpx
deMens.nu

Vrijwilligers van bij ons

Vrijwilligers bij het Vrijzinnig Centrum Mozaïek

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg7 nr3

Het Vrijzinnig Centrum Mozaïek is al jarenlang de thuisbasis van de Kortrijkse vrijzinnigheid en haar verenigingen. De werking van het centrum wordt mee gedragen door vrijwilligers. Wij spraken met twee pioniers onder hen: Filiep Vande Wiele en Jeannine Dejans.

Evelien Vandenbussche

Vrijwilliger Filiep Vande Wiele

Filiep Vande Wiele  © Isabelle Pateer

Welke taken vervul je bij Mozaïek?

Filiep Vande Wiele: Ik ben voorzitter van HV Kortrijk, de lokale afdeling van het Humanistisch Verbond, waar ik al een veertigtal jaar lid van ben. We zochten destijds een locatie waar kon worden gewerkt. Eerst in het VOC’ske en nadien hielpen we Mozaïek mee oprichten. Dat opende op 5 oktober 2002 zijn deuren. Een aantal jaar geleden, toen het gebouw zo goed als in orde was en de opvolging verzekerd, ben ik uit het bestuur van Mozaïek gegaan. Mijn echtgenote Doris was dan ook niet langer voorzitter na twintig jaar.

Binnenkort word ik voorzitter van de vzw Vrijzinnige Werken, de eigenaar van het gebouw Mozaïek. Voor het vrijzinnig tijdschrift Zoeklicht zetel ik in de redactieraad, verzorg ik het financiële luik en het adressenbestand. Bij Mozaïek help ik met praktische zaken en met de ondersteuning van activiteiten, zoals de jazzavonden en de plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker. Hiervan was Doris meer dan twintig jaar coördinator. Ik blijf betrokken bij de werking en kan alles nu op een andere manier opvolgen. Me inzetten voor de vrijzinnigheid is iets doen, initiatieven nemen. Praten alleen helpt niet.

 

Wat motiveert jou om vrijwilligerswerk te doen?

Filiep: De sociale druk van het instituut Kerk op de maatschappij en op andere levensbeschouwingen was sterk in West-Vlaanderen. Het centraal stellen van de mens door vrijzinnigen, daar kon – en kan – ik me in vinden. De erkenning van de vrijzinnige centra en de subsidiëring waren heel belangrijk. Op provinciaal vlak hebben we mee de koepel van vrijzinnige centra opgericht en later zijn we deel gaan uitmaken van de Federatie Vrijzinnige Centra.

 

Hoe heb je vrijwilligerswerk kunnen combineren met een gezinsleven?

Filiep: Samen met mijn vrouw Doris vormde ik een echte tandem. Het voordeel van zich samen in te zetten, is dat je er tweehonderd procent voor kan gaan. We hadden dezelfde ideeën en streefdoelen, en hielden elkaars motivatie in stand. Mozaïek is ons kind, ons levenswerk. Onze kinderen waren erin verweven en we konden op de steun van onze ouders rekenen.

 

Wat mag de toekomst voor jou nog brengen bij Mozaïek?

Filiep: Dat het centrum kan blijven bestaan. Zeshonderd bezettingsmomenten coördineren vraagt veel inspanning van mensen. Jongeren verenigen zich steeds minder of niet zo uitgesproken. Mensen zijn minder met elkaar verbonden en niet meer exclusief vrijzinnig, want de grote strijden lijken gestreden. Ik zie Mozaïek als een huis van en voor vrijzinnigen, waar andersdenkenden welkom zijn, want de uitwisseling van onderlinge meningen en ervaringen is nodig.

 

 

Vrijwilliger Jeannine Dejans

Jeannine Dejans  © Isabelle Pateer

Welke taken vervul je bij Mozaïek?

Jeannine Dejans: Rond mijn veertigste werd ik door Amnesty International aangetrokken. Tien jaar lang heb ik er de rol van penningmeester vervuld. Dan volgde de vraag van het Vermeylenfonds, waar ik ook de functie van penningmeester opnam. Jarenlang combineerde ik de twee. Nu heb ik geen bestuursfunctie meer bij het Vermeylenfonds. Nieuwe mensen staan aan het roer. Met spijt in het hart heb ik de fakkel doorgegeven. Ik besef dat het noodzakelijk was, de tijd was gekomen op mijn tachtigste. Ik heb mee naar geschikte opvolging gezocht en help nog altijd om activiteiten van het Vermeylenfonds praktisch te ondersteunen.

Bij Mozaïek neem ik verschillende taken op, zoals bardienst bij UPV-lezingen, hulp bij verzendingen en rouwmaaltijden, voor Music for Life flesjes vullen met het aperitief ’t Fakkeltje … Ik probeer er na veertig jaar nog altijd te zijn waar nodig.

 

Wat motiveert jou om vrijwilligerswerk te doen?

Jeannine: Ik heb veel bijgeleerd via Amnesty en het Vermeylenfonds, dankzij de reizen, uitstappen, lezingen … Jaren deden we aan uitwisseling met Duitsland. Zo hebben we de mensen en de streek ginds goed leren kennen. Sociaal contact is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Ik kom graag onder de mensen en help anderen met plezier. Op die manier voel ik me nuttig.

Ik geloofde als kind niet in hemel en hel. Mijn vader liet mij daar vrij in en stond toe dat ik mijn weg ging. Ik ben altijd tegen onderdrukking en dogma’s geweest, van jongs af aan al. Ik wilde geen plechtige communie doen, maar wilde wel een mooi kleedje en cadeautjes …

 

Hoe heb je vrijwilligerswerk kunnen combineren met een gezinsleven?

Jeannine: Ik kreeg de volledige steun van mijn man Staf, die vroeger lid van het Vermeylenfonds Roeselare was. Het klikte meteen tussen ons door onze gelijklopende opvattingen. Ik was een tijd huisvrouw en wanneer de kinderen groter waren, kon ik mij als bestuurslid nog meer inzetten. Staf kwam naar alle activiteiten waarbij ik betrokken was, hoewel hij zelf eerder een voetbalfanaat was. De kinderen zijn allemaal uitgesproken vrijzinnig. Later kwam er naast het vrijwilligerswerk ook de zorg voor klein- en achterkleinkinderen bij.

 

Wat mag de toekomst voor jou nog brengen bij Mozaïek?

Jeannine: Zo lang mogelijk samenwerken met de twee stafmedewerkers van Mozaïek. Vernieuwing en jongere mensen zijn zeker welkom. Momenteel zijn we echter nog niet met genoeg mensen om mijn taken volledig over te dragen. Zodra dat kan, doe ik het, maar dat betekent niet dat ik niet meer van de partij zal zijn.

 

Vrijwilliger worden bij het Vrijzinnig Centrum Mozaïek?

Wil je een steentje bijdragen aan de werking van het Vrijzinnig Centrum Mozaïek en helpen bij het opzetten van activiteiten? VC Mozaïek zoekt helpende handen voor het inrichten en opruimen van zalen, het openhouden van de bar voor en na activiteiten, de plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker … Maar ook hulp bij administratieve taken is welkom.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met het secretariaat via info@vcmozaiek.be of 056 37 16 15.

Meer informatie vind je op de website van het Vrijzinnig Centrum Mozaïek.

Foto bovenaan © Shutterstock.com