fbpx
deMens.nu

Vrijzinnig Humanisme in de kijker

Vrijzinnig humanisme, wat houdt dat nu precies in?

Met Darwindag op 12 februari in aantocht is het vanzelfsprekend dat het vrijzinnig humanisme nog eens in de kijker wordt gezet.  Volgens onderstaand filmpje zegt ongeveer 31% van de Belgen geen aanhanger te zijn van een specifieke religie. Deze bevolkingsgroep beschikt over verschillende levensbeschouwingen. Het atheïsme ofwel de overtuiging dat er geen god bestaat is daar één van. Hoewel het atheïsme vaak gelinkt wordt met het vrijzinnig humanisme zijn ze toch niet identiek. Vrijzinnig verwijst naar vrijdenken: godsdienstvrijheid, scheiding van kerk en staat, vrij onderzoek en rationeel, kritisch en ondogmatisch denken vormen hierbij de basis. Humanisme zet dan weer de mens centraal. Het geloof in vrije individuele ontwikkeling, zelfbeschikkingsrecht, menselijkheid, gelijkwaardigheid en fundamentele mensenrechten zijn dan ook een evidentie.

In samenwerking met Wereldbeeld l Canvas werd het animatiefilmpje “Het vrijzinnig humanisme in het kort” gepubliceerd. Hierin wordt op een aangename en heldere manier het vrijzinnig humanisme geïllustreerd.

En wat met de moraal?

Binnen de vrijzinnig humanistische moraal is het geen god maar de mens zelf die zijn of haar leven bepaalt. Zelfreflectie, empathie en het bewust nadenken over de gevolgen van de keuzes die we maken als het over het geluk van andere mensen of dieren gaat, staan hierbij centraal. Het filmpje hieronder geeft aan dat deze manier van denken gebaseerd is op rede, ervaring, empathie en respect voor anderen, en dus niet op basis van traditie of gezag. Moraal komt dus niet van ergens buiten de mens – ingegeven door een externe kracht als een god. Wanneer er een blik op de geschiedenis wordt geworpen zien we hoe mensen samenleefden en hoe dit onze hedendaagse moraal heeft vormgegeven en verfijnd.

In het filmpje “Wat maakt iets goed of slecht?” legt Kurt Van Eeghem de vrijzinnig humanistische moraal uit. Dit filmpje is een Nederlandstalige bewerking van  What makes something right or wrong? van de British Humanist Association (BHA). In het Engels wordt het filmpje ingelezen door Stephen Fry.