fbpx
deMens.nu

Hebben ze zin?

Vanuit de hogeschool Gent en in samenwerking met de faculteit letteren en wijsbegeerte van UGent, is er op 9 mei een studiedag over de plaats en betekenis van de levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs.

Levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs.

Wie ligt daar nog wakker van zou je kunnen denken? De secularisering vond al ruim ingang, toch? Het onderwijs ligt daar wakker van! Verschillende koepels zijn immers de zoektocht gestart naar de invulling en de plaats van levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs. Waar het Gemeenschapsonderwijs (GO!) heel recent pleit voor één uur levensbeschouwelijke vakken per week, reageren bisschoppen dat rooms-katholieke godsdienst een prominente plaats moet blijven krijgen. Het debat is begonnen … .

Ook ouders en jongeren liggen er wakker van! Zij dienen immers een levensbeschouwelijke keuze te maken. Jongeren geven het belang aan van vakken die hun levensbeschouwelijke zoektocht ondersteunen, net in een geseculariseerde maatschappij. Tot op vandaag wordt steeds zwart-wit over de levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs gediscussieerd.

Deze studiedag pakt het anders aan. Ze wil vanuit de levensbeschouwingen zelf een antwoord bieden op de vraag naar de plaats en betekenis van levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs.

Wat komt o.a. aan bod?
Het juridisch en historische aspect van de levensbeschouwelijke vakken in het Vlaams onderwijs. Academici, jongeren en inspecties van de levensbeschouwelijke vakken schetsen hun kijk op de plaats en betekenis van deze vakken. De dag wordt afgesloten  met een politiek debat over de al dan niet meerwaarde van levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs.

Praktisch
Donderdag 9 mei 2019
9.30 tot 16.30 uur

Lezing in gebouw UGent
Campus Ledeganck
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent

Meer info en inschrijven