fbpx
deMens.nu

Symposium Medische Wereld

Op zaterdag 28 april 2018 werd op de Brussels Health Campus van de Vrije Universiteit Brussel te Jette, waar onder meer het Universitair Ziekenhuis Brussel is gelegen, de zesde editie van het symposium Medische Wereld georganiseerd. Op het symposium worden belangrijke veranderingen en actuele thema’s binnen de gezondheidszorg toegelicht.

Het symposium richt zich tot medici, zowel huisartsen als specialisten, tot paramedici, assistenten, studenten en wetenschappers, kortom, tot al wie op de hoogte wil blijven van de maatschappelijke, ethische en praktische kanten van de medische praktijk. Het kan rekenen op een ruime belangstelling van een vakgericht publiek en is uitgegroeid tot een van de grootste medische congressen in België met meer dan duizend deelnemers.

Het symposium bood ook dit jaar een gevarieerd en actueel dagprogramma aan. In de voormiddag werd eerst gefocust op de geneeskunde in de tweeëntwintigste eeuw. Verschillende voordrachten gaven toelichting bij innovatieve medische ontwikkelingen zoals gentherapie, supra-microchirurgie, augmented reality en mobile health.

Daarna volgde een debat over de gezondheidszorg nu en in de toekomst, met de participatie van onder anderen Maggie De Block, de toenmalige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Hier werden drie issues besproken: Hoe gezond is onze gezondheidszorg? –  Huisartsenwachtpost: top of flop? – 28 jaar abortuswet: nood aan vernieuwing?

 

 

©Symposium Medische Wereld

In de namiddag kwamen tijdens drie opeenvolgende panelgesprekken verschillende ethische en economische aspecten aan bod, namelijk fraude in de gezondheidszorg, verzekering voor vrouwelijke kankers, en gastronomie en gezondheid. Aansluitend hierop werden de winnaars van de Beurs Medische Wereld bekendgemaakt. Dat gebeurde door prins Laurent en door Anne-France Ketelaer, algemeen directeur van deMens.nu.

deMens.nu

Van bij de aanvang in 2013 is deMens.nu een van de partners van het symposium Medische Wereld. Zo ondersteunt deMens.nu de Beurs Medische Wereld die jaarlijks op het symposium wordt uitgereikt. Vier studenten geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel hebben zich, dankzij die financiële ruggensteun, tijdens hun medische stage in Rwanda tevens ingezet voor een lokaal solidariteitsproject ten behoeve van ouderloze kinderen en van gezinnen in armoede.

©Maya Richard

Ook dit jaar was deMens.nu op het symposium aanwezig met een informatiestand, waar de aanwezigen terechtkonden met vragen over waardig levenseinde, de verschillende wilsverklaringen en LEIF – het LevensEinde InformatieForum. Verder was er eveneens informatie te vinden over de werking en dienstverlening van de huizenvandeMens.

Augmented reality in de medische wereld

Een van de sprekers op het symposium was Johnny Duerinck, neurochirurg aan het UZ Brussel. Hij gaf een uiteenzetting over het gebruik van augmented reality (AR) in de (neuro)chirurgie. In deMens.nu Magazine van juli 2018 verscheen een interview met dr. Duerinck, in het kader van het dossier Digitale samenleving. Hieronder lees je een fragment uit het artikel van Maya Richard, stafmedewerker communicatie van deMens.nu. Het volledige magazine is online te lezen op www.deMens.nu via de pagina ‘Magazine’.

Waarom is de AR-technolgie nuttig bij (neuro)chirurgie?

Johnny Duerinck: Het kan de diepe anatomie van de patiënt tonen zonder ook maar één snede te maken. De neurochirurgie maakt al gebruik van de navigatiemethode, maar dat vraagt zoals gezegd veel denkwerk en de foutenmarge is groot. De AR-technologie laat toe om door de patiënt te kijken. Je ziet de verhoudingen goed en je kan bijvoorbeeld naar de relatie van een tumor met omliggende anatomische structuren kijken. Zonder te snijden blijft de weefselschade minimaal. Momenteel steunen we op blinde kennis van de anatomie. De HoloLens maakt alles visueler. Het voelt intuïtief aan en is bovendien veiliger voor de patiënt. Dergelijk hulpmiddel zorgt er eveneens voor dat de leercurve voor chirurgen veel vlakker wordt. Wereldwijd is er een tekort aan goed opgeleide chirurgen en AR kan die problematiek mee helpen oplossen.

 

Symposium Medische Wereld 2019

 

Bekijk hier het volledig verslag van deMens.nu in 2018