fbpx
deMens.nu

Lentefeest en feest vrijzinnige jeugd

Het aantal lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd is op acht jaar tijd verdubbeld. In 2018 vierden liefst 10.192 Vlaamse kinderen en jongeren hun lentefeest of hun feest vrijzinnige jeugd. Dat is twee keer zoveel als in 2010. Die feesten, kaderend binnen de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing, worden dus alsmaar populairder.

Sinds mensenheugenis en overal ter wereld vieren mensen bijzondere overgangsmomenten in het leven. Bij die momenten worden vrijzinnig humanistische plechtigheden georganiseerd waarbij de mens centraal staat. In 2010 vierden in heel Vlaanderen en Brussel zo’n 5.429 feestelingen hun lentefeest of feest vrijzinnige jeugd. Acht jaar later is dit aantal bijna verdubbeld. Het toenemende succes is mede te danken aan de omkadering en het professionalisme van de leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Zij geven de plechtigheden vorm en inhoud die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en jongeren. Ook de secularisering van de samenleving past goed bij de waarden die deze feesten belichamen.

In 2018 vierden liefst 10.192 Vlaamse kinderen en jongeren hun lentefeest of hun feest vrijzinnige jeugd. Dat is een verdubbeling op acht jaar tijd.

 

Het lentefeest zet kinderen uit het eerste of tweede leerjaar in het zonnetje. Hun zin voor zelfontdekking en kritische geest wordt beetje bij beetje aangewakkerd tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer. Het feest vrijzinnige jeugd geeft twaalfjarigen die dat levensbeschouwelijk vak volgen dan weer de mogelijkheid om op een feestelijke manier hun overgang van kind naar jongvolwassene zin en kleur te geven.

De zevende dag

Op 13 mei 2018 werd in het debatprogramma De zevende dag op één een reportage uitgezonden over het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd in Oudenaarde. De begeleidende tekst luidde: “Hoe denken kinderen over het leven? En hoe beleven ze hun ‘overgang’ van kind naar jongere? Zoë, Nathan en Maurice uit Oudenaarde vieren hun feest vrijzinnige jeugd, en vertellen wat dat voor hen betekent. Alweer een Triptiek-filmpje in De zevende dag: drie reflecties op wat er leeft op dit moment.”

Reportage

In de basisschool van het Atheneum Keerbergen vierden op 26 mei 2018 de kinderen hun lentefeest en feest vrijzinnige jeugd met muziek, toneel, dans, debat … Het was een talentrijk gebeuren rond het jaarthema van deMens.nu: ‘rede is vrede’. Hierover werd een reportage gemaakt die te bekijken is op het YouTube-kanaal van deMens.nu en op www.lentefeest.be.

Het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd zijn de ideale momenten om even stil te staan, niet alleen bij jezelf, maar ook bij de wereld. Tijdens de tweedaagse voorbereiding kwam het thema vrede op diverse leuke manieren aan bod.

 

“Wat is vrede volgens jou?”, werd aan de feestelingen gevraagd.
Hieronder lees je enkele antwoorden van de kinderen.

“We willen voor iedereen hetzelfde wensen. Geen gepest, enkel vriendschap voor alle mensen.”

“We zijn beter lief voor elkaar zonder gejammer of gemaar.”

“Voor de wereld heb ik een belangrijke wens: overal vriendschap, zonder grens.”

“Voor ons is iedereen evenveel waard. Ben je nu een jongen, een meisje of een paard. Voor iedereen dezelfde regels en afspraken. Dat zou de wereld mooi maken. We wensen dat niemand meer in oorlog moet leven. Vrede is iets waar we samen naar moeten streven.”

Lentefeest.be

In augustus 2018 werd het online platform voor de vrijzinnig humanistische lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd opgestart. De feestelingen, hun ouders en familie, en de pers maken er kennis met de feesten. In het inloggedeelte kunnen organisatoren best practices met elkaar uitwisselen. Ze vinden er ook nuttige informatie over financiën, verzekeringen, privacywetgeving, geschenken en zoveel meer.

©Britt Ballings

Onderweg

In oktober 2018 werd het boek Onderweg uitgebracht. Met die uitgave wil Samenspel vzw, in samenwerking met deMens.nu, ondersteuning bieden aan leerkrachten niet-confessionele zedenleer die in de derde graad basisonderwijs aan de slag willen gaan met het vrijzinnig humanisme in al zijn vormen, geuren en kleuren. De tiener maakt kennis met het feest vrijzinnige jeugd en diverse andere overgangsrituelen die kinderen op weg naar volwassenheid beleven. Het is een uitgave vol afwisseling, gemaakt op maat van nieuwsgierige, enthousiaste twaalfjarigen, onderweg naar een volgende fase in hun leven.

De uitgave is tot stand gekomen door de enthousiaste samenwerking tussen mensen uit verschillende domeinen die één gezamenlijk doel hadden: vanuit de vrijzinnige gemeenschap aan leerkrachten niet-confessionele zedenleer, HV-feestcomités, vrijzinnig humanistische consulenten en ouders ondersteuning bieden om met kinderen uit de derde graad basisonderwijs te werken rond vrijzinnig humanisme en de vrijzinnig humanistische aspecten van een feest vrijzinnige jeugd.

Onderweg is de opvolger van Als ik groot ben! In dat boek gaan kinderen van zes tot zeven jaar op speelse wijze aan de slag met vrijzinnig humanistische waarden. Dat helpt hen om zich inhoudelijk voor te bereiden op het lentefeest.

Bekijk hier het volledig verslag van deMens.nu in 2018

 

Meer weten?

Lentefeest.beHumanistisch VerbonddeMens.nu