fbpx
deMens.nu

Open de oogkleppen: “geloven” moet een individuele aangelegenheid worden

Het laïciteitsdebat woedt volop in België naar aanleiding van nieuwe wetsvoorstellen die de verankering van de godsdienstvrijheid in de grondwet op een meer vrijzinnige manier willen invullen. Vorige week schreef theoloog Hans Geybels hierover een open brief waarin hij vreest voor een verminderde neutraliteit van de staat op het vlak van religie. Jurgen Slembrouck dient hem van antwoord. Lees het volledige artikel op VRT NWS

In een open brief aan de volksvertegenwoordigers drukt theoloog Hans Geybels zijn bezorgdheid uit over het laïciteitsdebat in België. De voorbije jaren en maanden hebben verschillende politici immers wetsvoorstellen ingediend die de wettelijke verankering van de godsdienstvrijheid bij de tijd willen brengen.

Deze verankering vindt Geybels prima. Volgens hem is er dan ook “geen enkele behoefte om de neutraliteit die de Belgische Staat momenteel aan de dag legt ten aanzien van de diverse erkende religies en levensbeschouwingen en de evenwichten die eruit voortvloeien te verstoren”.

POLITIEK
Theoloog Hans Geybels in open brief: “Godsdienstvrijheid in ons land is in gevaar”
di 23 apr 14:39
Het conservatisme van Geybels en de ondertekenaars van de open brief is begrijpelijk. De katholieke levensbeschouwing puurt tal van privileges uit de manier waarop de Belgische staat vandaag de verschillende levensbeschouwingen bejegent. Het gros van de financiële middelen die de staat ter beschikking stelt, komt in de collectebus van de katholieke kerk, de kruimels zijn voor de andere levensbeschouwingen.

De katholieke levensbeschouwing puurt tal van privileges uit de manier waarop de Belgische staat vandaag de verschillende levensbeschouwingen bejegent

De ongelijke financiering van de verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen is al langer bekend. Daarom hebben in het verleden de commissie van wijzen (Mortier, Rigaux) en de commissie-Magits/Christians verschillende aanbevelingen geformuleerd om die rechtvaardiger en transparanter te maken.

Helaas zonder succes. De overheid stelt zich in dezen dus allesbehalve neutraal op. De vrijzinnige koepelorganisatie, deMens.nu, vraagt in haar verkiezingsmemorandum daarom om de verdeling van overheidsmiddelen te baseren op basis van gelijkheid en non-discriminatie. Lees meer