fbpx
deMens.nu

Verruim de euthanasiewet

In de soap ‘Thuis’ op Eén besliste het personage Steven om uit het leven te stappen. Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde aan de VUB, werd door de makers van ‘Thuis’ gevraagd om ervoor te zorgen dat het thema euthanasie op een juiste manier behandeld werd. “Ik geef jaarlijks 120 lezingen over het thema,  maar ‘Thuis’ zal veel misverstanden uit de wereld helpen.”zegt hij.

In het memorandum van deMens.nu n.a.v. de verkiezingen van 26 mei 2019 staat:

In 2002 nam de wetgever drie wetten aan die een grote impact hebben op het medisch recht in het algemeen en de medische beslissingen bij het levenseinde in het bijzonder. Het betreft de wet betreffende de rechten van de patiënt, de wet betreffende de euthanasie en de wet betreffende de palliatieve zorg.

Na tien jaar toepassing kon men een ruimte van vrijheid zien ontstaan dankzij de mogelijkheid van een open dialoog tussen patiënten en artsen en een humanisering van het levenseinde. Dit neemt niet weg dat het werk nog lang niet af is, zowel op wettelijk vlak als wat betreft de toepassing en de middelen.

De huidige euthanasiewet is een goede wet: patiënten hebben het recht om euthanasie te vragen. Toch bevat de wet bevat nog hiaten en botst zij bij haar toepassing op verschillende obstakels.

 

De Centraal Vrijzinnige Raad (CVR) vraagt dat bepaalde groepen personen kunnen beroep doen op euthanasie.

  • Het betreft mensen die getroffen worden door een ongeneeslijke hersenaandoening in een vergevorderd en onomkeerbaar stadium (neurologische ziekten zoals Alzheimer, hersentumoren…) en die hun wil uitgedrukt hebben in een voorafgaande wilsverklaring betreffende euthanasie.

De CVR vraagt ook met aandrang:

  • de onbeperkte geldigheid van de voorafgaande wilsverklaring euthanasie;
  • de vereenvoudiging van de modaliteiten om deze wilsverklaring te registreren bij de gemeente en de opleiding van de ambtenaren die bevoegd zijn voor deze registratie;
  • de doorverwijsplicht naar een collega voor de arts die euthanasie weigert uit te voeren met eveneens een kader met modaliteiten voor de uitoefening van de gewetensclausule die strikt persoonlijk moet blijven;
  • het verbod op belemmeringen vanwege verzorgingsinstellingen of rusthuizen van de uitoefening van deze vrijheid en het opleggen van sancties aan instellingen die de wet niet respecteren.

Lees meer in het memorandum van deMens.nu n.a.v. de regionale, nationale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019.

Bekijk ook het programma van het symposium ‘De Medische Wereld ‘ op 11 mei. Wim Distelmans gaat in debat.

Lees ook over euthanasie en palliatieve zorg in het jaarverslag deMens.nu in 2018 (p 14-17)