fbpx
deMens.nu

Liefde is blind, mag het even?

Op zaterdag 18 mei zullen tientallen koppels in het huwelijksbootje stappen. Holebikoppels krijgen een relatieplechtigheid cadeau op de stand van huisvandeMens tijdens The Belgian Pride, de bekendste LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning & Intersex) optocht in België.

Kom meer te weten

In het memorandum van deMens.nu n.a.v. de verkiezingen van 26 mei 2019 staat:

Gelijkheid betekent in de eerste plaats dat iedereen de vrijheid heeft om anders te zijn. Dat is een grondslag van vrijzinnig humanisme en van onze keuze voor een staat die zelf een neutrale positie inneemt. Zonder de vrijheid zelf je leven in te richten, is er geen intrinsieke motivatie om aan de samenleving deel te nemen. Meer nog, de afwezigheid van die vrijheid laat ruimte voor discriminatie.
De vrijheid je eigen weg te zoeken, begint bij de vrijheid van denken, ergo het principe van vrij onderzoek. Dat is enkel verzoenbaar met een staat waar iedereen gegarandeerd gelijk is voor de wet – waar dus scheiding van kerk en staat is gevestigd.

5. LIEFDE IS BLIND, MAG HET EVEN?

Europa is een voorbeeld voor de rest van de wereld inzake respect en rechten voor de LGBTQI-gemeenschap. Dat is niet vanzelf gebeurd. Proactief opkomen voor het principe van gelijkheid, aandacht voor genderdiversiteit in officiële documenten en het verbod op discriminatie op basis van genderidentiteit zijn enkele voorbeelden van pionierswerk. Het is goed dat een supranationale instelling als de EU een duidelijke positie inneemt.

Voor zelfgenoegzaamheid of achteroverleunen is helaas geen plaats. Zo zijn we onder meer – maar niet alleen – bezorgd om de opkomst van religieuze conservatieve fundamentalistische groepen. Deze ageren fel tegen LGBTQI-rechten.

We vragen:

  • de Europese beleidsmakers om de horizontale antidiscriminatierichtlijn goed te keuren, zodat er een wettelijke basis is om discriminatie op basis van seksuele geaardheid in alle aspecten van het dagelijkse leven te veroordelen;om de rechten van de LGBTQI-gemeenschap expliciet mee te nemen in de variabelen die kunnen leiden tot sancties bij de oprichting van een monitoring-instantie voor de rechtsstaat en de democratie;
  • een versterking van de acties tegen online vervolging van de LGBTQI-gemeenschap;
  • aangepast onderwijs, zodat LGBTQI kinderen en kinderen van LGBTQI-ouders zich vrij kunnen ontwikkelen zonder discriminatie of vervolging. Voorkom stigmatisering in komende generaties door de diverse gender realiteit op te nemen in schoolprogramma’s;
  • sterkere maatregelen om discriminatie van transgenders, intersekse personen, genderidentiteit en genderexpressie tegen te gaan.
  • De erkenning als transgender of intersekse persoon mag niet afhangen van psychologische vormvereisten;
    dat staten rekening houden met het feit dat bepaalde seksuele identiteiten vervolgd worden als misdaad in het land van herkomst van LGBTQI-mensen die om asiel en bescherming vragen.