fbpx
deMens.nu

Memorandum van de erkende erediensten en het vrijzinnig humanisme bij de verkiezingen van 2019

Sedert 2014 ontmoeten vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen (d.w.z. de erkende erediensten en het vrijzinnig humanisme) elkaar geregeld voor overleg in de Vlaamse lnterlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) over diverse aspecten van beleid en samenleving. Op 2 juni 2017 hebben de leden van de VILD een charter ondertekend en is er een overlegplatform geïnstalleerd tussen de erkende levensbeschouwingen en de Vlaamse overheid. Vanuit deze dialoog is dit memorandum ontstaan voor de verkiezingen van 26 mei 2019.

Levensbeschouwingen zijn waardevol in onze samenleving. Ze zijn een belangrijke zingever voor mensen en dragen bij aan de gemeenschapsvorming. Dit is een blijvende noodzaak in een maatschappij met een gemiddeld grote welstand, maar ook met duidelijke problemen rond vereenzaming en armoede. Vele vrijwilligers en professionals die dagelijks het beste van zichzelf geven zijn levensbeschouwelijk geïnspireerd; zij bouwen mee aan een meer verbonden samenleving. De levensbeschouwingen zouden daarom door de overheid naar waarde moeten worden geschat en positief bejegend.
Ondanks het feit dat zowat alle onderwerpen verdeeld zijn over verschillende bevoegdheidsniveaus, hebben wij slechts één Memorandum geschreven.

Lees hier meer: Memorandum VILD 2019