fbpx
deMens.nu

Open brief: Gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen is nefast voor de inclusieve samenleving

78 middenveldorganisaties hebben hun ongerustheid geuit over de voorstellen rond integratiebeleid in de startnota van de N-VA. Ze hebben daarover een open brief geschreven, schrijft De Morgen.

“Op 23 augustus lekte de voorlopige nota van de werkgroep integratie- en inburgeringsbeleid, die voorligt tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Die nota stelt onder meer het voortbestaan van het Minderhedenforum in vraag. De mogelijke afschaffing van het Minderhedenforum wordt gemotiveerd vanuit een bekommernis om inclusie. De nota stelt namelijk dat het
beoogde integratiebeleid streeft naar een inclusieve samenleving, en dat steun aan zogenaamde ‘parallelle initiatieven’, gebaseerd op herkomst of levensbeschouwing, haaks staan op die inclusiviteit en dus niet langer zullen worden ondersteund. Wij zijn ervan overtuigd dat het ondersteunen van belangenbehartigers en vertegenwoordigers van kansengroepen de inclusie net bevordert.
Overheidssteun voor en samenwerking met het middenveld is zelfs een fundamentele voorwaarde voor een inclusieve samenleving. Lees verder”