fbpx
deMens.nu

Redelijk Eigenzinnig

Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinaire en meertalige lezingen- en activiteitenreeks van de Vrije Universiteit Brussel, zowel voor studenten als voor een breed publiek. Redelijk Eigenzinnig wil aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken en wil een brug slaan tussen de academische wereld, het werkveld en de publieke sfeer.

Tijdens het academiejaar 2019-2020 focust de vijfde editie van Redelijk Eigenzinnig op klimaatactie, burgerprotest en klimaattransitie. Wat zijn de voorwaarden voor efficiënt klimaatprotest en welke elementen zijn onontbeerlijk voor rechtvaardige klimaattransitie? Vier avonden lang wordt de klimaatuitdaging vanuit diverse invalshoeken verkend.

De Nederlandse filosofe Joke Hermsen bijt de spits af met een openingslezing over Hannah Arendt en Rosa Luxemburg als houvast voor een rechtvaardige klimaattransitie: Het tij keren, op dinsdag 15 oktober 2019 om 18.00 uur in Bozar in Brussel.

De volgende lezingen en activiteiten hebben plaats op 29 oktober, 19 november en 3 december 2019 op verschillende locaties in Brussel. Zowel de lezingen als de activiteiten zijn publiek toegankelijk.

Hieronder een beknopt overzicht van de vier avonden. Meer informatie en het volledige publieksprogramma vind je op:  www.redelijkeigenzinnig.be en www.deMens.nu/agenda

  • Dinsdag 15 oktober: openingslezing door filosofe en schrijfster JOKE HERMSEN, over Hannah Arendt en Rosa Luxemburg als houvast voor een rechtvaardige klimaattransitie. (Bozar)
  • Dinsdag 29 oktober: lezing waarin NATACHA BRION, PHILIPPE CLAEYS (VUB) en architect BAS SMETS een geografische en historische uiteenzetting over het waterbeleid in Brussel zullen geven, voorafgegaan door een moeraswandeling in de Zennetuin (Wiels)
  • Dinsdag 19 november: lezing door SANDER VAN DER LINDEN over de relatie tussen empathie en klimaatverandering, gevolgd door een filmscreening over het ruimtegebruik in Vlaanderen en Brussel (Kinograph, See-U)
  • Dinsdag 3 december: lezing door ANNELEEN KENIS (King’s College Londen) over het spanningsveld tussen een politiek daadkrachtig beleid en bottom-upinitiatieven inzake klimaatactie, voorafgegaan door een rondleiding in Atelier Groot Eiland (Bel Mundo)