fbpx
deMens.nu

Opgeruimd staat netjes? Op zoek naar een humaan gevangenisbeleid

16 november:

Gevangenissen komen frequent in het nieuws, maar zelden met positieve verhalen.
De pijnpunten van het Belgische gevangeniswezen zijn legio en alom gekend, maar vooral ook bijzonder standvastig: veel lijkt er niet te bewegen, ondanks noodkreten uit de sector, aanbevelingen van onderzoekers en veroordelingen vanuit Europa.

Waarover spreken we? Overvolle instellingen, verouderde infrastructuur, voorbijgestreefde visies, structureel gebrek aan middelen, ontevreden penitentiair beambten, gebrek aan begeleiding, geen visie op noch middelen voor re-integratie, radicalisering en criminalisering … de lijst is oeverloos. Gevangenissen lijken wel kweekscholen voor misdaad en frustratie, eerder dan oorden voor herstel die mensen opnieuw de weg kunnen tonen naar de samenleving.
Op deze studiedag delen experten en activisten hun inzichten en ervaringen. Zij geven antwoorden op de vraag: wat gaat er fout en waarom? Maar vooral: hoe kan het anders, en beter?

Bekijk de Flyer

PROGRAMMA
Pitchtalks – Rondetafelgesprek – Lunch en glas van de vriendschap

■ Christophe Busch, algemeen directeur Kazerne Dossin
Een succesvolle aanpak van internering en radicalisering
■ Hans Claus, gevangenisdirecteur en secretaris van vzw De Huizen
Een gevangenis creëert geen betere mensen
■ Jan De Cock, coördinator vzw Without Walls
Op zoek naar alternatieven voor opsluiting, vanuit gerechtigheid en verzoening
■ Sabine De Vos, journaliste en auteur
De kracht van moederliefde, achter tralies
■ Bob Gebruers, regionaal coördinator van de Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG)
Een luisterend oor kan helen
■ Henri Heimans, ere-magistraat en ex-voorzitter interneringscommissie
Geïnterneerden zijn mensen met rechten
■ Diete Humblet, doctoranda criminologie Vrije Universiteit Brussel
Behoeften en noden van oudere gedetineerden
■ Lieven Nollet, voorzitter van vzw De Huizen, fotograaf, docent, auteur
De paradox van menselijke behoeften versus nood aan veiligheid

INFO EN INSCHRIJVINGEN

Inkom gratis
Inschrijvingen (verplicht) en info: Humanistisch Verbond Brussels Hoofdstedelijk Gewest, brussel@humanistischverbond.be, T 02 742 03 23.
Parkeren kan in de parking onder de U-Residence.