fbpx
deMens.nu

Rechten van de patiënt 

Stel, je moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Dat brengt natuurlijk heel wat onzekerheid met zich mee. Het kan dus nuttig zijn om op voorhand reeds stil te staan bij wat onze wensen zijn als we voor ingrijpende keuzes komen te staan. Gezien de urgentie waarin men soms opgenomen wordt, is er dan soms weinig of geen tijd voor overleg en moeten de medische beslissingen door de artsen zo snel mogelijk genomen worden.   

De wet betreffende de rechten van de patiënt biedt ons als burger en patiënt garanties op een kwaliteitsvolle zorg. Het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt staat hierbij centraal. Dat betekent dat je zo maximaal mogelijk betrokken wordt bij de te maken keuzes en dat je steeds je toestemming moet verlenen bij het opstarten van een medische behandeling. Hiervan kan enkel afgeweken worden bij een spoedsituatie. 

De wet betreffende de rechten van de patiënt biedt ons als burger en patiënt garanties op een kwaliteitsvolle zorg. Het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt staat hierbij centraal.

 Als je niet meer zelf in staat bent om die te uiten dan kun je een vertegenwoordiger aanduiden. Naast een vertegenwoordiger voorziet de wet ook de mogelijkheid van de aanstelling van een vertrouwenspersoon om de patiënt bij te staan bij het ontvangen van medische informatie. Dat kan dezelfde persoon zijn als de vertegenwoordiger. 

Voorafgaande zorgplanning is dus een belangrijke stap in het garanderen van onze autonomie. Aan de hand van een negatieve wilsverklaring kun je aanduiden welke behandeling je niet meer wenst op het moment dat je je wil niet meer kan uiten. Een voorbeeld van zo’n negatieve wilsverklaring kan je vinden op www.leif.be. 

Voorafgaande zorgplanning is dus een belangrijke stap in het garanderen van onze autonomie.

Verder heb je als patiënt de vrije keuze van je behandelende arts, al is er kans op een beperking wegens hoogdringendheid en de overbezetting van de spoeddiensten. Je hebt uiteraard ook altijd recht op informatie en je kunt op elk moment een behandeling weigeren. Het recht op pijnbestrijding wordt daarbij steeds gegarandeerd. Voel je je in je recht geschonden, kun je op elk moment een klacht neerleggen bij de ombudsdienst. 

 Nuttige info:
  • De volledige wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt is hier na te lezen.
  • Meer uitleg  over het opstellen van deze wilsverklaring  kan je hier vinden.
  • Brochure rechten van de patiënt 
  • Voor het geval men in een onomkeerbare coma terecht zou komen kan men ook via een voorafgaande wilsverklaring euthanasie aanvragen. Meer uitleg over hoe men deze verklaring dient in te vullen kan je hier vinden.