fbpx
deMens.nu

De wilsverklaring euthanasie is onbeperkt geldig vanaf 2 april

De nieuwe wet van 15 maart 2020 zal ervoor zorgen dat de wilsverklaring voor euthanasie onbeperkt geldig blijft. Voordien moest je de wilsverklaring alle vijf jaar vernieuwen. De wijziging van deze wet verschijnt vandaag (23 maart 2020) in het Belgisch Staatsblad en gaat in 10 dagen na publicatie. Vanaf donderdag 2 april hoef je dus niet meer om de vijf jaar een nieuwe aanvraag in te dienen. 

Let op: alle wilsverklaringen die voor deze datum werden opgesteld blijven de beperkte geldigheidsduur behouden. Om ze onbeperkt geldig te maken dient men na 2 april een nieuwe wilsverklaring op te stellen. 

 

Andere nieuwigheden naast de onbepaalde geldigheidsduur

  • Geen enkele al dan niet schriftelijke clausule mag een arts beletten om met inachtneming van de wettelijke voorwaarden euthanasie toe te passen. Dit betekent dat een instelling contractueel een arts geen verbod kan opleggen. De instelling kan echter wel een eigen beleid voeren waarbij ze  bvb. de palliatieve filter invoeren of bijvoorbeeld een advies van het ethisch comité van het ziekenhuis vragen.
  • Weigert de geraadpleegde arts op grond van zijn gewetensvrijheid euthanasie toe te passen dan moet hij dit de patiënt of de vertrouwenspersoon tijdig en ten laatste binnen zeven dagen na de eerste formulering van het verzoek laten weten.
  • Weigert de geraadpleegde arts euthanasie toe te passen op een medische grond, dan dient hij dit de patiënt of de eventuele vertrouwenspersoon tijdig te laten weten, waarbij hij de redenen van zijn weigering toelicht. In dat geval wordt die medische grond opgetekend in het medisch dossier van de patiënt.
  • De arts die weigert in te gaan op een euthanasieverzoek moet de patiënt of de vertrouwenspersoon in elk geval de contactgegevens bezorgen van een centrum of een vereniging die in euthanasierecht zijn gespecialiseerd, alsook op vraag van de patiënt of de vertrouwenspersoon, binnen vier dagen volgend op die vraag het medisch dossier van de patiënt bezorgen aan de door de patiënt of door de vertrouwenspersoon aangewezen arts.

AANDACHT

Zolang de nieuwe wet nog niet in voege is geldt de oude geldigheidsduur van 5 jaar.

 

LEIFkaart

Deze plastic kaart vermeldt over welke wilsverklaringen u beschikt. Bewaar hem in uw portefeuille, zodat artsen en hulpverleners rekening kunnen houden met uw wettelijke wilsverklaringen. (Aanvragen op LEIF.BE)

Hulp nodig? Ga naar een huisvandeMens en vraag uw LEIFkaart aan met de hulp van een medewerker. De medewerker kan tegelijkertijd helpen om uw wilsverklaringen in te vullen en af te drukken.