fbpx
deMens.nu

Morele bijstand aan gevangenen

0800-nr opgericht voor gevangenen

 

Om hun dienstverlening ook tijdens de coronacrisis verder te kunnen zetten, richtte de Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) afgelopen week een 0800-nr in waarmee gedetineerden gratis naar een moreel consulent kunnen bellen.

“Waar we merken dat mensen in de maatschappij met veel vragen, bezorgdheden en onzekerheden zitten is dit voor gedetineerden nog meer aan de orde, gegeven hun totale isolement op dit moment,” zegt Bob Gebruers, moreel consulent en coördinator bij de SMBG.

Luisterend oor

De stichting heeft als doel de gedetineerden te begeleiden gedurende de hechtenis en biedt hen waar mogelijk ondersteuning bij de voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij. Moreel consulenten verbonden aan de SMBG gaan langs bij gedetineerden om hen een luisterend oor te bieden.

“De reden waarom we met het gratis nummer zijn gestart lag in het feit dat er nogal wat moreel consulenten waren die de gesprekken liever niet meer in de gevangenissen zelf wilden doen. Velen zijn bezorgd dat ze op die manier het virus de gevangenis zouden binnenbrengen. Een aantal consulenten gaat wel nog langs. Individuele gesprekken met gedetineerden kunnen vanuit ons – en uiteraard ook vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen – nog steeds plaatsvinden, zij het onder strikte hygiënische voorwaarden.”

Grote impact

De impact van de overheidsmaatregelen op gedetineerden is groot. Zij zijn niet ziek, niet besmet (op enkele uitzonderingen na), maar ze zitten wel in quarantaine.  Zij ontvangen geen bezoek meer van familie en beschikken veelal ook niet over voldoende middelen om telefonisch contact met ze op te nemen.

“We ontvangen reacties waaruit een grote mate van tevredenheid mag worden afgeleid. De meeste gedetineerden zijn ook zeer bezorgd over wat er allemaal gaande is. Zij zijn net als andere burgers ook dankbaar voor de zorgverleners die onder moeilijke omstandigheden moeten werken.”

De Stichting wil ook nog eens benadrukken dat deze dienstverlening beschikbaar is voor alle gedetineerden, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond of overtuiging. “Momenteel zijn er bij SMBG 35 moreel consulenten op wie gedetineerden een beroep kunnen doen via telefoongesprekken.”
Ook de geïnterneerden van de Forensische Psychiatrische Centra kunnen via het 0800-nr contact opnemen met hun moreel consulent.

Meer info:
Bob Gebruers
bobgebruers@msn.com / 0471 80 83 23