fbpx
deMens.nu

Uitleg over een waardig levenseinde

Meer weten over een waardig levenseinde?

Over de wilsverklaring euthanasie, actueel verzoek euthanasie, patiëntenrechten en negatieve wilsverklaring, introductie voorafgaande zorgplanning, orgaandonatie, lichaamsschenking, teraardebestelling (uitvaart)?

Ine Vandeweyers vrijzinnig humanistisch consulent bij het huisvandeMens vertelt je er alles over:

 

Wilsverklaring euthanasie

De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen waarin men vraagt dat er euthanasie wordt verricht indien men op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Tijdens de besprekingen in het parlement heeft men besloten dat hieronder alleen comateuze patiënten vallen. Het gaat dus niet om personen die wilsonbekwaam geworden zijn (zoals bijvoorbeeld bij dementie).

Actueel verzoek euthanasie

Een actueel verzoek is een essentiële formaliteit in een euthanasieprocedure. Het is namelijk het schriftelijk bewijs aan de hand waarvan een arts kan aantonen dat er gehandeld werd op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Het maakt onlosmakelijk deel uit van het medisch dossier.

Patiëntenrechten en negatieve wilsverklaring

De wet op de patiëntenrechten voorziet in het fundamenteel recht van iedere patiënt dat hij/zij toestemming moet geven voor welke behandeling dan ook – genezend, levensreddend, levensverlengend, palliatief …

Bekijk de volledige playlist op het YouTube kanaal: 

 

Zoek een huisvandeMens in  je buurt

Meer over dit thema? Lees hier