fbpx
deMens.nu

Vrijwilligers van bij ons

Vrijwilligers bij De Maakbare Mens

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg9 nr2

Annie Hoogstoel en Annelies Wauters gaan er tweehonderd procent voor. Hun beider leven staat in het teken van het onderwijzen van jongeren: hen opvoeden tot kritische, rationele en actieve burgers. Naast hun professionele carrière zetten ze hun pedagogische expertise onbaatzuchtig in als vrijwilliger bij De Maakbare Mens.

Yvan Dheur en Liza Janssens

Vrijwilliger Annie Hoogstoel

Annie Hoogstoel © Isabelle Pateer

Wat heeft jou ertoe aangezet om vrijwilliger bij De Maakbare Mens te worden?

Annie Hoogstoel: Ik was leerkracht wiskunde en wetenschappen, en bio-ethiek interesseert me enorm. Ik ben bij De Maakbare Mens terechtgekomen op het moment dat ik een carrièreswitch maakte. Ik zocht naar nieuwe uitdagingen, net toen De Maakbare Mens werd opgericht. Ze zochten vrijwilligers en hun invulling van het vrijwilligerswerk was heel breed. Ik zag het als een boeiende aanvulling op de kennis die ik al had verworven.

 

Waaruit bestaat jouw takenpakket bij De Maakbare Mens?

Annie: In het begin gaf ik lezingen om de organisatie bij een breed publiek bekend te maken. Dat was een uitdaging, omdat ik tot dan toe alleen wiskunde en wetenschappen in schoolverband had gegeven, en nu was het voor een volwassen publiek dat er vrijwillig voor koos om naar de lezingen te komen. Daarna ging ik vaak helpen bij lezingen, tentoonstellingen en beurzen, bijvoorbeeld met het opzetten en verzorgen van infostands. Een recente activiteit waaraan ik heb meegewerkt was een studiedag in Brugge voor leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Daar geven we dan uitleg over de organisatie en verkopen we lespakketten. Het merendeel van de leerkrachten kende De Maakbare Mens al. Ze zijn heel enthousiast over de lespakketten, omdat die de kennis van biologie aan andere vakken, zoals bio-ethiek, linken. Tijdens De Dag van De Maakbare Mens zijn we dan weer bezig met het organiseren van de lezing, het begeleiden van de sprekers, enzovoort. De grootste motivatie voor mij is dat alles aan mijn vakgebied is gelinkt.

 

Je haalt veel voldoening uit je vrijwilligerswerk?

Annie: Een lezing geven, of zelfs bijwonen, geeft me inderdaad veel voldoening, omdat het aansluit bij het lesgeven. Ook het feit dat je op de hoogte blijft van de moderne ontwikkelingen van de biologie, zorgt voor voldoening. Die kennis laat je toe de mogelijkheden en uitvindingen die er nu zijn beter te begrijpen, zoals de CRISPR-cas9-techniek en de techniek om van een huidcel een zaadcel te maken. Wat zijn de consequenties daarvan voor mensen die geen kind kunnen krijgen, of voor homoseksuele koppels, of voor mensen die solo een kind willen? Je staat stil bij de enorme vooruitgang en de gevolgen ervan voor ethiek en wetgeving.

 

Krijg je voldoende ruimte om daar actief mee om te gaan?

Annie: Als organisatie is De Maakbare Mens erg begaan met hoe de vrijwilligers evolueren. Er zijn vaak evaluatiemomenten om te zien hoe we verdergaan. Ieder jaar worden we ook betrokken bij het vastleggen en definiëren van het nieuwe thema. De Maakbare Mens heeft een geweldig team en sinds ze in Gent gevestigd zijn, heb ik er ook veel meer contact mee.

 

 

Vrijwilliger Annelies Wauters

Annelies Wauters © Isabelle Pateer

Hoe ben jij als vrijwilliger bij De Maakbare Mens terechtgekomen?

Annelies Wauters: Via een collega-leerkracht die voor De Maakbare Mens een gastcollege over bio-ethiek gaf en op zoek was naar een vervanger. Zelf ben ik leerkracht niet-confessionele zedenleer en sinds enkele jaren geef ik nu dat gastcollege. Op termijn wil ik graag meer voor De Maakbare Mens doen, maar momenteel laat mijn agenda dat niet toe.

 

Wat houdt dat gastcollege precies in?

Annelies: Ik geef er les aan studenten die de lerarenopleiding in de wetenschapsafdeling volgen, en die dus later biologie, chemie of aardrijkskunde gaan doceren. Ik laat hen stilstaan bij de ethische aspecten van de exacte wetenschappen, omdat ze voornamelijk met de technische kanten ervan worden geconfronteerd, zoals de CRISPR-cas9-techniek die toelaat om een mutatie in een gen te genereren. De studenten weten dan perfect hoe dat technisch werkt, maar wat betekent dat op maatschappelijk niveau? Wat zijn de gevolgen op lange termijn voor de toekomstige generaties? Dat zijn vragen waar ze niet altijd bij stilstaan en waarover ik hen laat nadenken.

 

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om dat te doen?

Annelies: Als leerkracht ben ik bezig met lesgeven, met het inspireren en motiveren van leerlingen. Ik geef les in het secundair onderwijs, maar vind het ook fijn om met studenten uit de hogere opleidingen in gesprek te gaan en samen met hen over die thema’s te reflecteren. Op hogeschool- en universiteitsniveau hebben de studenten bewust voor hun opleiding gekozen. Ze willen zelf ook leerkracht worden en dat in het achterhoofd houdend, participeren ze heel actief en zijn ze oprecht geïnteresseerd in wat de leerkracht vertelt.

 

Wat wil je graag bereiken met je vrijwilligerswerk en waar haal je zelf voldoening uit?

Annelies: Het belangrijkste voor mij is om de toekomstige leerkrachten exacte wetenschappen het belang te laten inzien van de ethische kanten van hun wetenschap. Zo kunnen ze die ethische dimensie later ook aan hun leerlingen bijbrengen, wanneer ze bijvoorbeeld lesgeven over klimaatverandering of aangepaste organismen. Zelf haal ik voldoening uit de interactie met de studenten en hun kritisch denken. Ze zijn enorm gemotiveerd om na te denken over de vraagstukken die de medische en biotechnologische evoluties oproepen.

 

Vrijwilliger worden bij De Maakbare Mens?

De Maakbare Mens vzw is een organisatie die werkt rond medische en biotechnologische ontwikkelingen en de daarbij horende ethische en maatschappelijke vragen. Thema’s als vruchtbaarheid, genetica, orgaandonatie, stamcellen, en maakbaarheid van de mens staan daarbij centraal.

De Maakbare Mens is steeds op zoek naar helpende handen. Vrijwilligers in alle soorten en maten zijn er welkom. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar info@demaakbaremens.org of telefoneer naar 03 205 73 10. Meer informatie vind je op de website van De Maakbare Mens.

 

Meer verhalen van vrijwilligers? Lees hier verder.