fbpx
deMens.nu

De oplossing ligt bij de mens

Telefonisch onderhoud met Zijn Majesteit de Koning

In een telefoongesprek met Freddy Mortier, voorzitter van deMens.nu, polste Zijne Majesteit de Koning afgelopen woensdag naar zijn inschattingen over de impact van de crisis op de samenleving en welke initiatieven deMens.nu ontplooit om deze moeilijke periode voor haar leden en de bredere samenleving zo goed mogelijk door te komen.

“Het was een uitermate aangenaam gesprek met een zeer geïnteresseerde vorst”, zegt Freddy Mortier.

Zijne Majesteit is erg bezorgd over de impact van de Corona-crisis op de bevolking. Hij peilde naar de visie van deMens.nu en hoopt vooral dat het gevoel van solidariteit dat vandaag sterk heerst ten aanzien van de kwetsbaren in onze samenleving, prominent aanwezig zal blijven ook wanneer de crisis minder acuut wordt.

“We mogen niet opnieuw vervallen in oude gewoontes met individualisme als leidmotief. Het DNA van onze samenleving is aan het veranderen. Naast de vraag die we ons momenteel stellen, ‘wat nu?’, komt die andere vraag ook meer en meer tevoorschijn: ‘wat hierna?’ Als maatschappij moeten we er uitermate waakzaam voor zijn dat we beide vragen op de meest positieve manier blijven beantwoorden.”

De vorst was benieuwd naar de bijdrage van deMens.nu en haar lidverenigingen aan het maatschappelijk welbevinden in de huidige context, wat onze voorzitter met meerdere voorbeelden illustreerde.

Het was ondanks de grijze corona-achtergrond een warm gesprek.