fbpx
deMens.nu

Rector VUB richt Noodfonds op voor studenten

#LeaveNoOneBehind

VUB-rector Caroline Pauwels wil vermijden dat studenten uitvallen wanneer ze in financiële, materiële of psychologische moeilijkheden zitten. Bij de start van haar tweede ambtstermijn richtte ze daarom een Noodfonds voor studenten op.

“Talenten ontwikkelen is onze sterkste troef. Maar als studenten het moeilijk hebben dan volstaan talent, inzet en toewijding soms niet om een diploma te behalen. Om gelijke onderwijskansen te blijven waarborgen zijn bijkomende middelen nodig en daarvoor gaan we voor dit Noodfonds een beroep doen op particulieren, bedrijven en instellingen”, zo zegt rector Caroline Pauwels.

Met dit initiatief speelt de VUB in op de vaststelling dat sommige studenten nood hebben aan extra ondersteuning. Bestaande instrumenten zoals studietoelagen en sociale voorzieningen blijken soms onvoldoende of ontoereikend. “De VUB diensten die het nauwst betrokken zijn bij de studenten wezen ons op de moeilijkheden waar studenten mee geconfronteerd kunnen worden. Zo kan er bijvoorbeeld nood zijn aan geld voor een internetabonnement, een laptop, het inschrijvingsgeld of psychologische steun”, zegt Isabelle Marneffe, directeur van de VUB Foundation.

De oprichting van het Noodfonds voor studenten past in de beleidsvisie “De Wereld Heeft Je Nodig”.  Hiermee bouwt Caroline Pauwels verder aan haar project van een “engaged university” die bewust haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en niemand achterlaat. #LeaveNoOneBehind is méér dan enkel een blijk van actief humanisme: “Ik ben ervan overtuigd dat dit een slimme investering is die ons uiteindelijk als samenleving allemaal aanbelangt”, aldus de rector.

Het fonds is een samenwerking van VUB Foundation, International Relations Office, Onderwijs- en Studentenzaken en de Studentenraad en zal gespijsd worden door filantropische giften. Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen zowel financiële hulp als materiële bijstand schenken ten voordele van VUB-studenten. De VUB heeft die steun nodig en roept alle humanisten, sympathisanten en alumni op om mee te investeren.

Meer informatie over het VUB Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten