fbpx
deMens.nu

Vrijwilligers van bij ons

Vrijwilligers bij het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg9 nr3. Meer verhalen van vrijwilligers hier.

Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding, kortweg het CGSO, ondersteunt mensen, vaak kinderen en jongeren, bij hun relationele en seksuele ontplooiing. In het open huis kan je terecht voor informatie en advies. Daarnaast bestaat de werking uit het geven van vormingen, bijvoorbeeld in scholen aan kinderen of opvoeders.

Wendy Serraris

Vrijwilliger Steve Maertens

Steve Maertens © Isabelle Pateer

Hoe ziet jouw werk bij het CGSO eruit? Wat houdt het in?

Steve Maertens: Ik geef relationele en seksuele vormingen, in de vorm van workshops. Dat zijn zeker geen statische voordrachten waarbij ik praat en het publiek luistert; we werken heel interactief. Eigenlijk is de essentie van ons werk dat we jongeren voor zichzelf leren nadenken, een mooie vrijzinnige waarde. Wat denk ik over bepaalde onderwerpen zoals abortus? Wat vind ik leuk op seksueel vlak? Waar liggen mijn grenzen? Meestal gaan we naar scholen, maar het kan ook bij een jeugdbeweging, in een huisvandeMens … Belangrijk bij onze workshops is dat we echt op maat werken. Als er bijvoorbeeld een vraag van een school komt, dan gaan we eerst na wat de kinderen al gekregen hebben, welke onderwijsdoelstelling er gehaald moet worden, enzovoort.

 

Hoe ben je bij het CGSO terechtgekomen?

Steve: Op een bepaald moment besloot ik bewust om aan vrijwilligerswerk te doen. Na wat opzoekingswerk had ik zo’n vier à vijf plaatsen gevonden die me wel iets leken. Ik ben dan bij die organisaties een kijkje gaan nemen en op gesprek gegaan. Het werk bij het CGSO sprak me meteen aan: het idee dat je met mensen kan praten en op die manier een steentje kan verleggen, gaf de doorslag. De mensen die hier werken kwamen ook heel geëngageerd en professioneel over.

 

Wat zijn je persoonlijke drijfveren als vrijwilliger?

Steve: Van jongs af aan heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik kan het niet verdragen wanneer mensen door een sociale constructie worden gediscrimineerd. Ik wilde daar iets concreets aan doen. In mijn werk hier kan ik tegenwicht bieden aan wat jongeren thuis of in hun bredere omgeving horen of ondervinden.

 

Uit welk aspect van het werk haal je de meeste voldoening, en waaruit minder?

Steve: Als je in een school aan zes groepen na elkaar dezelfde uitleg van een uur moet geven, is dat soms heel lastig, en dat is dan ook het minst aangename aspect. In de eerste plaats is het zwaar om te doen, en in tweede instantie is een uur eigenlijk ook te kort om echt een diepgaand gesprek met de jongeren aan te knopen. Ik vind de workshops het interessantst als er holistisch of alomvattend kan worden gewerkt, en als ze niet tot één thema beperkt blijven. Het idee dat je bij jongeren een zaadje plant waar ze nadien hopelijk hun hele leven iets aan hebben, geeft veel voldoening. Een heel specifieke doelgroep zijn de vluchtelingen. Je merkt dat zij leergierig zijn om te weten te komen hoe ze in onze maatschappij relaties kunnen aangaan, en dat is mooi om te zien. Ook de verschillen in hun culturen maken het voor mij heel boeiend.

 

 

Vrijwilliger Chris Mestdagh

Chris Mestdagh © Isabelle Pateer

Wat houdt jouw werk bij het CGSO precies in?

Chris Mestdagh: Ik ben voorzitter, dus dat betekent dat ik ervoor zorg dat vrijwilligers hun werk kunnen doen. Ik houd me met het beleid en de financiën bezig. Daarnaast help ik stagiairs met hun bachelor- of masterproef. Op donderdagnamiddag ben ik altijd aanwezig. Dan kunnen mensen langskomen voor een gesprek of om materiaal te ontlenen. We overleggen dan ook om bijvoorbeeld methodieken voor workshops te ontwikkelen en we zetten materiaal klaar voor vrijwilligers die workshops gaan geven.

 

Hoe ben je bij het CGSO terechtgekomen?

Chris: Ik was al actief als vrijwilliger in holebiverenigingen en zat ook in de jeugdraad. En toen ik op zoek was naar een stageplaats voor mijn opleiding Sociaal Werk, werd ik in de jeugdraad door iemand van het CGSO aangesproken met de vraag of ik hier stage wilde lopen. Intussen ben ik al vijfentwintig jaar bij het CGSO aan de slag.

 

Wat zijn je persoonlijke drijfveren als vrijwilliger?

Chris: Ik vind het sowieso belangrijk om me in te zetten voor mens en maatschappij, en de thema’s hier liggen me wel. Dit werk is broodnodig. Seksualiteit houdt iedereen zijn of haar hele leven bezig. Als leerkracht of ouder kan je over sommige zaken moeilijker met kinderen praten, terwijl wij dat vanuit onze positie wel kunnen. Het is jammer dat we door de maximumfactuur minder gevraagd worden in het lager onderwijs dan in het secundair. Want eigenlijk zou je in het lager al met goede uitleg over seksualiteit en relaties moeten starten. Kinderen van die leeftijd hebben nog minder dan anderen een aanspreekpunt voor zo’n onderwerpen.

 

Uit welk aspect van het werk haal je de meeste voldoening, en waaruit minder?

Chris: De praktijkverhalen van onze vrijwilligers geven mij bijzonder veel voldoening. Of wanneer mensen, na een workshop teach the teacher, met het aangeboden materiaal aan de slag gaan. We hebben workshops voor vluchtelingen uitgewerkt en expertise opgebouwd op het vlak van workshops voor mensen met cognitieve beperkingen. Ook dat geeft veel voldoening. Een minder prettige kant van het werk is bijvoorbeeld het opstellen van dossiers voor financiële middelen. Maar ook al is dat saai werk, het heeft wel positieve gevolgen. Zo hebben we dit jaar van de stad Brugge een werkingssubsidie gekregen. Aangezien het niet om een projectsubsidie gaat, mogen we dat geld in principe naar eigen goeddunken besteden. Maar we willen er graag iets mee terugdoen voor Brugge en gaan daarom in de lagere scholen workshops geven.

 

Vrijwilliger worden bij het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding?

Het CGSO ondersteunt mensen bij hun relationele en seksuele ontplooiing. Het geeft informatie en advies, zorgt voor vorming en preventie, en is een open huis. Wil je meer weten, neem dan zeker een kijkje op de website van het CGSO.

Als vrijwilliger kan je er verschillende taken opnemen: workshops geven, administratief of creatief werk, of de website en Facebookpagina onderhouden. Wat je ook doet, je bouwt mee aan een warme samenleving waar iedereen gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn.

Heb je een open geest, leer je met plezier bij, werk je graag met jongeren en kan je je regelmatig overdag enkele uren vrijmaken? Geïnteresseerd? Neem dan hier een kijkje of mail naar info@cgso.be

Foto bovenaan © Shutterstock.com

Meer verhalen van vrijwilligers? Lees hier verder.