fbpx
deMens.nu

Schermen voor gelijke kansen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft een stichting opgericht om gelijke onderwijskansen een boost te geven. De coronacrisis heeft blootgelegd dat de digitale kloof tussen leerlingen vandaag nog ontstellend groot is. Met de eerste campagne ‘Schermen voor gelijke kansen’ wil de GO! foundation dan ook fondsen werven om alle kinderen gelijke digitale kansen te bieden. Alle ingezamelde bedragen gaan naar digitale projecten van de scholen die de leerlingen rechtstreeks ten goede komen.

GO! foundation ten dienste van scholen en leerlingen

Met de oprichting van de GO! foundation wil het GO! enerzijds de fondsenwerving voor scholen vergemakkelijken. Omwille van de coronacrisis vallen voor scholen heel wat evenementen weg waarmee zij anders de schoolkas spijzen om hun pedagogisch project te realiseren. Het GO! stelt hiervoor een sponsorplatform ter beschikking waarvan alle GO! scholen gebruik kunnen maken. Anderzijds wil het GO! via het fonds ook giften en legaten verwerven waarmee waardevolle acties binnen scholen en scholengroepen kunnen gefinancierd worden.

Thema 2020-2021: Schermen voor gelijke kansen

Elk jaar kiest de GO! foundation een overkoepelend thema, rekening houdend met de waarden en de visie van de stichting. Tijdens de coronacrisis werd de digitale kloof pijnlijk duidelijk, en dat terwijl digitale middelen niet meer weg te denken zijn. Met het eerste jaarthema ‘Schermen voor gelijke kansen’ wil men dan ook extra geld inzamelen voor die IT-apparatuur die ze nodig hebben om elke kind toegang te geven tot de digitale snelweg.

“Het onderwijs kampt met een grote achterstand op vlak van digitalisering. Er komt dan wel een extra impuls vanuit de Vlaamse overheid, maar dit zal niet volstaan om de omslag echt te kunnen maken”, Raymonda Verdyck, bestuurder GO! foundation.

“Het GO! staat voor toekomstgericht en kwaliteitsvol onderwijs én voor de beste onderwijskansen voor élke leerling. Daar willen we met dit fonds een extra impuls aan geven. Met de middelen die de GO! foundation vergaart, kunnen we echt initiatieven steunen die onze leerlingen en scholen rechtstreeks ten goede komen.”

Digitaal sponsorplatform

Een belangrijk luik van de werking van de GO! foundation is dat het scholen een laagdrempelig en professioneel platform biedt, waarop de schoolteams hun eigen sponsoracties kunnen plaatsen en lokale acties aan kunnen koppelen. Sympathisanten kunnen via dit platform een specifieke school van het GO! steunen of ze kunnen de GO! foundation algemeen sponsoren. Giften die worden geschonken aan de foundation zelf, zullen via de actie “schermen voor gelijke kansen” worden verdeeld onder de leerlingen die het het meeste nodig hebben. Schermen voor gelijke kansen wil sterk onderwijs verzekeren voor iedereen, ook nu dat meer en meer een digitaal karakter krijgt. In de onderwijswereld van vandaag én morgen heeft elk kind toegang tot de digitale wereld nodig. De GO! foundation wil dit mee helpen realiseren.

Help je mee?

Ook jij kan de foundation steunen met een gift op het rekening nummer van de GO! foundation BE31 0689 3257 0555 met vermelding “schermen”.

Lees hier alles over de foundation en de acties van de scholen

Lees hier het sponsordossier