fbpx
deMens.nu

Dwaallichtprijs voor VUB-rector Caroline Pauwels

Op vrijdag 4 december 2020 ontving rector Caroline Pauwels uit handen van François Peeters, bestuurslid van het Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen, een beeld van Winke Besard: de Dwaallichtprijs — Prijs van het Vrije Denken 2020.

Jurgen Slembrouck, voorzitter van het platform, gaf duiding omtrent de tweejaarlijkse prijs die “[…] wordt toegekend aan een persoon, een groep personen of een vereniging die zich in het kader van het hoger onderwijs bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de uitstraling van het vrijzinnig gedachtegoed in het algemeen en het vrije denken in het bijzonder.”

Gustaaf Cornelis sprak de laudatio uit: “ […] U staat met de klimaatjongeren op de barricade, u werkt zich uit de naad voor de humane behandeling van een Iraanse-Zweedse medewerker, u ondersteunt zowat elk initiatief ter ondersteuning van de Brusselse jeugd, in het bijzonder de meertaligheid in het onderwijs, u bezielt de Difference Day ter verdediging van de vrije meningsuiting, u tracht dagelijks in de mate van het mogelijke de academische wereld voor alle leden van uw universiteit te humaniseren. U operationaliseert de waarden van de Verlichting. […]”.

FOTO/ vlnr: François Peeters, Caroline Pauwels, Jurgen Slembrouck, Gustaaf Cornelis – © F. Peeters

Lees hier: Caroline Pauwels Laudatio