fbpx
deMens.nu

Internationale Vrouwendag 2021

Interview met Marleen Temmerman

 

“Haar strijd voor vrouwenrechten is er tegelijk een tegen armoede, tegen dogma’s en discriminatie, voor mensenrechten. Het is een strijd die iedereen aangaat en waar iedereen inspiratie kan uit putten”, lezen we in de laudatio toen Marleen Temmerman in 2015 de Marie Popelinprijs van de Vrouwenraad in ontvangst mocht nemen.

Joke Goovaerts

In 1994 richtte Marleen Temmerman het ICRH (International Centre for Reproductive Health) op, een multidisciplinair onderzoeksinstituut binnen de UGent, met antennes in o.m. Kenia, Mozambique, Rwanda, Congo, Zuid-Afrika, Latijns-Amerikaanse landen en China. Sinds 2015 woont ze in Nairobi, na haar mandaat als hoofd van het Departement voor Reproductieve Gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze is er onder meer diensthoofd Verloskunde en Gynaecologie aan het Aga Khan University Hospital.

Hoe is het gesteld met vrouwenrechten anno 2021?

Marleen Temmerman: Ik denk dat we een hele grote vooruitgang hebben geboekt. In 1994 haalden vrouwenrechten de agenda op de belangrijke internationale conferentie ICPD (International Conference on Population and Development) in Caïro. Op deze conferentie werd het concept ‘reproductive rights’ door de meeste landen ondertekend. Dit betekent dat vrouwen zelf het recht hebben om te bepalen wanneer ze kinderen willen, met wie en hoeveel. Vijfentwintig jaar later, in 2019, was er de ICPD conferentie in Kenia om de beloftes rond de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te evalueren.

Dit, om maar te zeggen dat er wereldwijd veel vooruitgang is geboekt. Niet overal en in dezelfde mate, maar sindsdien is er veel gebeurd. Kijk ook maar naar België en wat er allemaal is verwezenlijkt op wetgevend vlak inzake seksueel geweld en genitale verminking.

“We hebben al veel bereikt, maar we moeten anno 2021 blijven strijden, vrouwen en mannen samen, voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op deze wereld!”

 

Wat denkt u van de MeToo-beweging?

Temmerman: Dat is een orgelpunt van vele jaren meer mondigheid. Het heeft decennia geduurd voor dergelijke zaken besproken werden. Meisjes en vrouwen durven nu meer spreken en media spelen hier op in. We moeten er wel waakzaam over zijn dat de slinger niet in de verkeerde richting gaat en er geen ‘trial by media’ is. De sector is in beweging maar op wetgevend vlak is er nog veel werk. Het aantal mannen dat voor de rechtbank komt in België is bedroevend laag, zo’n 10%.

Leeft MeToo in Kenia?

Temmerman: Het leeft hier minder maar er wordt wel over gesproken. Er worden hier dagelijks meisjes verkracht, maar je leest toch in de kranten dat mannen in de gevangenis moeten voor 30 jaar, zeker als het om minderjarigen gaat. Maar er is nog veel werk te doen. En met wetgeving alleen kom je er niet. Je moet dagdagelijks blijven samenwerken met de lokale gemeenschappen, de religieuze gemeenschappen, de vrouwenbewegingen …

“En daarom is de Internationale Vrouwendag nog altijd belangrijk”

 

In het programma De inzichten, een programma dat de VRT i.s.m. deMens.nu produceert, zei u “vrouwenrechten moeten overbodig worden”.

Temmerman: Vrouwen zijn mensen, we hebben mensenrechten en we hebben heel wat kaders … dus eigenlijk zouden vrouwenrechten overbodig moeten zijn. Het zou een totaal geïntegreerd beeld moeten zijn van mensenrechten, maar de rechten van vrouwen worden wereldwijd nog veel meer geschonden en vrouwen hebben nog steeds veel minder power om er iets aan te doen. Dus ja, binnen de mensenrechten is het nodig om speciaal iets te doen voor de vrouwenrechten. En daarom is de Internationale Vrouwendag nog altijd belangrijk. Hetzelfde ook voor kinderrechten, die zijn ook niet overbodig geworden en vragen speciale aandacht.

Recht op abortus wereldwijd, gaat dit erop vooruit?

Temmerman: Wij denken in België en Europa dat het een verworven recht is en stilletjes aan gaat de wetgeving de goede kant uit. Maar bepaalde landen gaan de andere kant uit, kijk maar naar Polen. Wereldwijd hebben we een vorm van machismo en rechtse denkpatronen, zoals we gezien hebben met Trump en Bolsonaro.

Op de eerste werkdag in het Witte Huis heeft Trump de ‘Mexico City Policy’ of de ‘Global Gag Rule’ opnieuw in voege gesteld. Concreet wil dat zeggen dat ngo’s enkel Amerikaanse subsidies krijgen als ze vrouwen in het buitenland niet helpen om abortus te plegen.  Democratische presidenten schaffen die wet telkens af, dus het is een goede zaak dat Joe Biden er nu is. Ook de SheDecides-beweging speelt een zeer belangrijke rol op het vlak van recht op abortus en de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid van meisjes en vrouwen. We hebben al veel bereikt, maar we moeten anno 2021 blijven strijden, vrouwen en mannen samen, voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op deze wereld!

Bekijk hier de boodschap van Marleen Temmerman vanuit Kenia voor Internationale Vrouwendag 2021

 

Kijk ook hier