fbpx
deMens.nu

Dag van de Zorg 2021

Vandaag, 21 maart 2021 dragen wij zorg voor de verzorgenden. Zij zijn immers de mensen die dagdagelijks de meest kwetsbaren, ouderen en naasten in de watten leggen.

In het bijzonder denken we hierbij aan de moreel consulenten van Ikwilpraten in de ziekenhuizen en woonzorgcentra. Zij halen alles uit de kast om een luisterend oor te zijn voor bewoners en patiënten om hen te helpen omgaan met angst, onzekerheid en zingevingsvragen. Zij ijveren voor autonomie en zelfbeschikking van de bewoner of patiënt en informeren hen over hun (patiënten)rechten. Hun cruciale rol in het existentieel welzijn van bewoners en patiënten kan moeilijk overschat worden.

Maar evenzeer hebben ze aandacht voor de grote en de kleine dingen, een glimlach of zelfs een mopje. Medemenselijkheid is immers steeds het uitgangspunt in de zorgverlening. Ook de vrijzinnig humanistisch consulenten in de huizenvandeMens stonden en staan steeds klaar om mensen bij te staan voor een gesprek, met info over mogelijke beslissingen bij het levenseinde, rouwbegeleiding of het invullen van een wilsverklaring. Als deMens.nu hechten wij hier enorm veel belang aan. Zorg is immers voelen, luisteren en de mens centraal stellen.

Zorg en solidariteit verbinden ons en openen perspectief voor een leven vol betekenis en liefde. Een solidaire samenleving draagt zorg voor haar verzorgenden, nu meer dan ooit.

Denk voor jezelf, en zorg voor elkaar.

Jérémy Celen
Stafmedewerker zorg
Cel studie en onderzoek deMens.nu

 

LEES MEER OVER ZORG