fbpx
deMens.nu

Petitie: een uitgestoken hand naar Myanmar

“De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen,

niet vanwege de mensen die kwaad willen,

maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen!”

Albert Einstein

Het zou uiteraard wel gemakkelijker zijn indien de mensen geen kwaad willen, maar de realiteit is anders. Vanuit onze vrijzinnig humanistische waarden mogen we niet aarzelen actief te strijden voor een betere wereld en tegen elk dictatoriaal regime, waar onze hedendaagse wereld – quasi onbegrijpelijk – in ruime mate niet van verstoken is.

Luc Govaert

De laatste jaren, en in het bijzonder sinds de dag van de coup op 1 februari van dit jaar, is Myanmar niet uit het vizier gebleven. Het leger heeft zich steeds en des te meer schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. Gesteund door gecontroleerde en bewezen informatie o.m. door Amnesty International en refererend aan getuigenissen in “the Economist” (20.03.21) en de inhoud van de resolutie van het Europees Parlement van 11.02.2021, vindt u hieronder een samenvatting. Onder het motto dat iedereen een menswaardig bestaan – wars van afkomst of overtuiging – verdient, wordt deze tekst de basis voor een oproep tot actie.

De gruwellijst is inmiddels lang geworden.

Burgers en vreedzame demonstranten worden verwond of gedood bij willekeurige aanvallen of gemarteld en geëxecuteerd zonder proces. Ontvoerde mensen zijn hetzelfde lot beschoren. Men ontzegt gewonden de toegang tot ziekenhuizen. Inmiddels is ook bewezen dat er oorlogstuig ingezet wordt tegen burgers. Vluchtelingen riskeren op landmijnen te lopen. Het aantal seksuele misdrijven schiet de hoogte in.

Meerdere etnische minderheden (Chin, Kachin, Karen, Rakhine, Shan en Ta’ang) zijn al jaren het slachtoffer van geweld, ingegeven door militaire commandanten. In dezelfde zin is de genocide van de Rohingya van oktober 2016 tot januari 2017 ons in het bijzonder bijgebleven.

De gevolgen zijn niet te overzien.

De geweldige onderdrukking ontneemt iedereen het uitzicht op vrijheden en leidt tot een uitzichtloze toekomst zonder hoop op een normaal leven. Sommigen kwamen in opstand en organiseerden zich via – voornamelijk etnische – rebellengroepen. Zij namen intussen ook een loopje met de mensenrechten: onderdrukking, dwingelandij, ontvoeringen, martelingen en aanzetten tot dwangarbeid zijn hen niet vreemd. Dit creëert des te meer een sfeer van onderling wantrouwen en uitzichtloze toestanden. Sedert 2017 zijn honderdduizenden mensen gevlucht naar Bangladesh.

Een junta sterk door geldstromen…

De junta en haar entourage heeft sinds jaren beslag gelegd op de natuurlijke bronnen (olie, gas, jade,…) en op een onmiskenbaar deel van de bedrijfswereld. Ten koste van wie er werkt en in een buitensporige wanverhouding strijken zij de winst en de dividenden op.

Mede door de aanwezigheid van olie en gas, hebben de maatschappijen Total (Frans) en Chevron (USA) er zich gevestigd. Ten behoeve van hun investeringen wordt dan nog eens veel geld rechtstreeks aan de regerende junta overgemaakt. Inmiddels is aangetoond dat een groot deel ervan aan de vingers blijft kleven van een select clubje. Zo ook wordt dit geld aangewend voor de aanschaf van militair materiaal, dat tegen de burgers wordt ingezet.

Een paar cijfers:

  • jaarlijks zou de regering van Myanmar, onder militaire controle, een winst van ca 1 miljard euro opstrijken aan het gewin van olie en gas;
  • in 2019 zou Total ca 257 miljoen dollar rechtstreeks overgemaakt hebben aan de regering van Myanmar.

Bedrijven geven het goede voorbeeld: zij trekken zich terug uit Myanmar

Mede door het misbruik van financieringen ten koste van de burgers,  zoals hoger aangegeven, hebben een aantal bedrijven Myanmar verlaten:

  • EDF (Frankrijk): de stopzetting van een project voor de bouw van een stuwdam ten behoeve van een elektrische watercentrale (investering van ca 1,51 miljard dollar);
  • Voltalia (Frankrijk): de stopzetting van een project in het kader van herwinbare energie (terugtrekking van hun medewerkers);
  • Kirin (Japan): stopzetting van hun activiteit als bierproducent (jaaromzet: ca 250 miljoen euro);
  • Suzuki (Japan): stopzetting van hun activiteit als autoconstructeur.

Teken de petitie

In navolging van deze voorbeelden kunnen wij aan deze bedrijven vragen om hun geldstromen aan de junta meteen stop te zetten minstens tot het moment waarop de democratie er haar rechten krijgt.

Onderteken hier de petitie van Genocidewatch.