fbpx
deMens.nu

20 juni: Wereldvluchtelingendag

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag zetten we graag volgend VUB-onderzoek in de kijker:  Jonge vluchtelingen botsen tegen structuren. VUB-onderzoek legt moeilijkheden jonge nieuwkomers in België bloot. 

Minne Huysman van de VUB-vakgroep agogische wetenschappen volgde voor zijn doctoraatsonderzoek 122 jonge nieuwkomers die in de zomer van 2015 in België bescherming zochten. Het onderzoek focuste op hoe jongeren een nieuw leven bouwen en heropbouwen én hoe ze een ondersteunend netwerk rond zich creëren. De resultaten van het onderzoek verschenen ook in boekvorm (Engels en Nederlands).

Huysmans: “Veel jonge nieuwkomers worden door hun statuut als vluchteling of asielzoeker gescheiden van de leefwereld om hen heen. In België zijn er heel veel aparte structuren gecreëerd, die deze kloof onbedoeld vergroten, zoals opvangcentra, aparte scholen, vrijetijdsaanbod voor vluchtelingen, veel verhuisbewegingen, het jeugdwerk, het welzijnswerk, vluchtelingenorganisaties. Betere bruggen tussen al deze organisaties en een focus die niet enkel op kwetsbaarheid maar ook op veerkracht zet zou maken dat deze jongeren veel sneller kunnen deel uitmaken van de samenleving.”

Migratie en gedwongen migratie hebben altijd deel uitgemaakt van onze geschiedenis. Maar de voorbije decennia is dit proces aanzienlijk versneld. In 1975 waren er volgens de Verenigde Naties 2,4 miljoen mensen gedwongen op de vlucht. Vandaag gaat dit om ruim 70 miljoen mensen. De helft van hen zijn kinderen en jongeren. Hoewel de overgrote meerderheid, 86%, van deze mensen in eigen land of een onmiddellijk buurland een nieuw onderkomen vindt, is ook Europa een belangrijke bestemmingsplaats geworden. In het crisisjaar 2015 dienden 35.476 mensen een aanvraag om internationale bescherming in bij de Dienst Vreemdelingenzaken in België. Hieronder waren 3.919 jongeren zonder ouders of wettelijke voogd (Van het totaal aantal minderjarigen in dat jaar zijn er geen cijfers). In 2017 ging dit om 19.688 aanvragen, waarvan 7.594 minderjarig. 733 minderjarigen waren zonder hun ouders of voogd. In 2020 dienden 1.6910 personen een aanvraag in.

Lees hier het volledig bericht