fbpx
deMens.nu

Dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de waterramp

Deze boodschap werd ondertekend door de co-voorzitters van de Centrale Vrijzinnige Raad: Freddy Mortier, voorzitter van deMens.nu en Véronique De Keyser, voorzitter van Centre d’Action Laïque.

Op deze nationale dag van rouw wil de Centrale Vrijzinnige Raad haar medeleven en steun betuigen aan alle slachtoffers en noodlijdenden van de waterramp die ons land afgelopen week trof. Om dierbaren zo abrupt te moeten afgeven, of om in de onzekerheid te verkeren of ze nog in leven zijn: het menselijk leed en verdriet zijn immens.

Duizenden mensen zijn bovendien have en goed kwijtgeraakt. Huizen, meubels, auto’s zijn verwoest. Het gaat vooral ook om het thuisgevoel dat verloren is gegaan. De plek waar je je veilig en geborgen hoort te voelen. Idem voor mensen die hun zaak of bedrijf onder water zagen lopen. Het gaat om zoveel meer dan infrastructuur. Het gaat vaak om een levenswerk, om méér dan het materiële.

Wij bieden daarom, in beide landsdelen, meer dan ooit onze diensten aan om mensen te helpen deze gebeurtenissen te verwerken. Om hen te helpen bij het rouwproces. Om hen te helpen de draad opnieuw op te nemen.

Tegelijk vragen we aan alle bevoegde overheden en private verzekeringsmaatschappijen om hun verantwoordelijkheid te nemen. De wederopbouw zal veel middelen en energie kosten, maar is ook een opportuniteit. Bovendien zou niets erger zijn dan dat de getroffen mensen twee tragedies moeten doorstaan: de waterellende én de onzekerheid over broodnodige steun om er bovenop te komen.

Bij deze steunbetuiging en oproep hoort ook een bijzonder woord van dank, voor alle hulpverleners van het eerste uur: leden van de Civiele Bescherming, brandweer, medische urgentiediensten, leger, politie en vrijwilligers. In precaire omstandigheden werd al het mogelijke en vaak ook het onmogelijke gedaan. Het belang van deze eerstelijnsbijstand wordt te vaak als vanzelfsprekend beschouwd.

Tragedie aangrijpen als moment van verbinding én als kantelpunt

Met verbijstering hebben we allemaal zitten kijken naar de schokkende beelden van een niets of niemand ontziende watermassa. De eerste reacties en analyses vanuit wetenschappelijke hoek laten weinig tot geen plaats voor twijfel. Deze natuurkracht is mee het gevolg van menselijke activiteit.

Steeds meer zullen extreme weersfenomenen de cohesie van samenlevingen op de proef stellen, hier en elders ter wereld. Wie draait op voor de milieuschade? Wie moet hun gedrag aanpassen? Wie vangt klimaatvluchtelingen op? Wie betaalt de transitie naar een duurzame economie? Het gemakkelijkste antwoord op al deze vragen is om te gaan wijzen naar elkaar.

We staan daarom voor een belangrijke keuze: ofwel staan we allemaal toe dat deze gigantische klimaatuitdaging ons steeds verder uit elkaar drijft en tegengestelde deelbelangen verder op scherp stelt. Ofwel kiezen we ervoor deze uitdaging samen aan te pakken, omdat we inzien dat we ze enkel en alleen op die manier de baas kunnen. Omdat we weten dat daar de gedeelde winst ligt.

Het is op momenten als deze, bizar genoeg, dat wij ons als mensen innig met elkaar verbonden voelen, dat we als het ware elkaars leed voelen en het mee willen dragen om het te verlichten. Momenten als deze waar alle meningsverschillen en identiteiten er even niet toe doen. Momenten waarop we schouder aan schouder staan, stil en doordrongen van de humanistische spirit.

Laat ons dat moment van verbondenheid en solidariteit vasthouden en omzetten in gezamenlijke actie.

Steun de solidariteitsactie #HelpenHelpt

Freddy Mortier, co-voorzitter van de Centrale Vrijzinnige Raad, voorzitter van deMens.nu

Véronique De Keyser, co-voorzitter van de Centrale Vrijzinnige Raad, voorzitter van het Centre d’Action Laïque