fbpx
deMens.nu

Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose bezoekt deMens.nu

Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose bracht deze week een werkbezoek aan deMens.nu.

Er was vanuit de Centrale Vrijzinnige Raad, het overkoepelend orgaan van deMens.nu en het Centre d’Action Laïque, een oproep gedaan om bij asielaanvragen van Afghaanse vluchtelingen ook rekening te houden met het activisme dat ze tentoon hebben gespreid binnen de vrijzinnig humanistische beweging, de LGBTQIA+-gemeenschap, levensbeschouwelijke minderheidsgroepen en actiegroepen ter bevordering van de mensenrechten, democratie, vrije media en onderwijs.

Deze activisten worden opgejaagd door de Taliban en verdienen ook de mogelijkheid om humanitair asiel aan te vragen.

D’Hose kwam het dossier uitvoerig met het bestuur van deMens.nu bespreken. Ze begrijpt de problematiek en wil via haar functies als voorzitster van de Senaat en als Belgische ambassadrice bij Women Political Leaders daar dan ook op het internationale vlak voor pleiten.

“Afghanen die gedurende twee decennia in bijzonder moeilijke omstandigheden al hun energie hebben gestoken in de verdediging van mensenrechten, gendergelijkheid, vrijheid van onderwijs en democratische vrijheden, moeten kunnen rekenen op onze bescherming. Zowel de Belgische als internationale gemeenschap heeft een morele verplichting om hen niet in de steek te laten”, klinkt het.

België staat al een tijd helemaal bovenaan het Freedom of Thought Report. Dat rapport beschrijft hoe een land zich ten opzichte van niet-gelovigen verhoudt en daarbij behaalt ons land al enkele jaren een topscore. Vanuit die positie is het belangrijk om te blijven vechten voor de veiligheid van niet-gelovigen over de hele wereld.

Wereldwijd bevinden zich namelijk personen met atheïstische overtuigingen vaak in een bedreigde, onveilige en onmenswaardige situatie, zeker in bepaalde regio’s zoals het Midden-Oosten, Nabije Oosten en Noord-Afrika. Volgens Speciaal Gezant bij de VN, Dr. Ahmed Shaheed, is de vrijzinnige gemeenschap een van de meest ernstig gediscrimineerde en vervolgde levensbeschouwelijke gemeenschappen in de wereld. In tal van landen worden blasfemie (godslastering of het in vraag stellen van godsdienst) en apostasie (afvalligheid of het uit een geloof stappen) vaak met de dood of levenslange opsluiting bestraft.

“Die vaststelling heeft ons ertoe aangezet om vanuit deMens.nu nogmaals en zéér nadrukkelijk onze politici op te roepen om atheïsme als reden tot asiel opnieuw in de Belgische wet in te schrijven”, vult Freddy Mortier als voorzitter van deMens.nu aan.

De wet van 15 december 1980 betreffende “de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen” had specifieke aandacht voor de bescherming van vluchtelingen met atheïstische levensovertuigingen, zij vielen dus expliciet onder de doelgroep. Bij de herziening van deze wet in 2017 werd deze specifieke bepaling geschrapt.

“Wij stellen dan ook sterk in vraag waarom dit plots na 37 jaar diende te verdwijnen binnen de wettekst. De groep “vluchtelingen met atheïstische overtuigingen” zoals in de wet van 15 december 1980 werd omschreven, dient gezien de internationale context dan ook opnieuw te worden opgenomen als aparte categorie in de bestaande wetgeving”, stelt Freddy Mortier.

Het werkbezoek van Senaatsvoorzitter D’Hose kaderde ook in de start van de festiviteiten naar aanleiding van de 50ste verjaardag van deMens.nu.

deMens.nu werd als de toenmalige Unie Vrijzinnige Verenigingen op 31 maart 1971 en als overkoepelende vzw van de vrijzinnige gemeenschap in Vlaanderen en Brussel boven de doopvont gehouden.

Maar net als bij zovele jubilerende verenigingen, werden de festiviteiten door coronaperikelen in de eerste jaarhelft op een laag pitje gezet. Maar in het najaar wordt de schade ingehaald.

In samenwerking met de 38 lidverenigingen en de 32 huizenvandeMens die over heel Vlaanderen verspreid zijn, wordt vanaf september een heus jubileumprogramma opgezet dat door het bezoek van Senaatsvoorzitter D’Hose dan ook symbolisch wordt aangesneden.