fbpx
deMens.nu

Humanists International lanceert het Freedom of Thought Report 2021

Humanists International presenteert dit jaar de tiende editie van zijn Freedom of Thought Report aan de wereld. Het rapport bestudeert de situatie op gebied van wetgeving en mensenrechten voor humanisten, atheïsten en niet-religieuzen over de hele wereld.

Vanavond (16 november) om 18u30 Belgische tijd lanceert de American Humanist Association het rapport met een online event. Registreren kan hier.

Uit het rapport blijkt dat humanisten wereldwijd in 144 landen worden gediscrimineerd door een combinatie van de volgende factoren:

 • In 39 landen is er een staatsgodsdienst;
 • De staatswetgeving in 35 landen vloeit gedeeltelijk of volledig voort uit religieuze wetgeving;
 • In 12 landen worden niet-religieuzen door regeringsfunctionarissen of overheidsinstanties openlijk gemarginaliseerd of lastiggevallen en wordt er tegenover hen aangezet tot haat of geweld;
 • Blasfemie is nog steeds in minstens 83 landen een strafbaar feit;
 • In 6 van die landen kan dat de doodstraf betekenen;
 • Afvalligheid is in 17 landen een strafbaar feit, in 12 landen bekoop je het met de doodstraf;
 • In 79 landen is de financiering van godsdienst discriminerend;
 • 19 landen gebruiken religieuze rechtbanken in familie- of zedenzaken;
 • In 26 landen worden voor ten minste enkele ambten niet-religieuze kandidaten uitgesloten;
 • 33 landen verplichten in hun door de staat gefinancierde scholen godsdienstonderwijs zonder een seculier of humanistisch alternatief;
 • In 16 landen is het bestaan van openlijk humanistische organisaties moeilijk of illegaal.

Elk jaar neemt het rapport de updates van de stand van zaken in een derde van alle landen in de wereld onder de loep. De gedrukte editie van dit jaar onderzoekt recente ontwikkelingen in 15 landen, waaronder Afghanistan, Ghana, Myanmar en Uruguay.

In het verslag van dit jaar zijn twee nieuwe randvoorwaarden opgenomen, ontwikkeld als erkenning van terugkerende kwesties die niet eerder in het verslag aan bod kwamen en die de ondermijning van de humanistische waarden weerspiegelen. De nieuwe voorwaarden benadrukken:

 1. De dominante invloed van religie in het openbare leven ondermijnt het recht op gelijkheid en/of non-discriminatie in 24 landen die in 2021 zijn onderzocht. Een dergelijke invloed tast vaak in het bijzonder de rechten van vrouwen en LGBTI+-gemeenschappen aan.
 2. Niet-gereglementeerde gewetensbezwarenclausules kunnen ertoe leiden dat vrouwen en LGBTI+’s in 4 van de in 2021 onderzochte landen rechtmatige diensten worden ontzegd.

Bij de presentatie van het rapport van dit jaar verklaarde Andrew Copson, voorzitter van Humanists International:

“Het Freedom of Thought Report van dit jaar biedt opnieuw grimmige lectuur. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de discriminatie waarmee humanisten en andere niet-religieuzen nog steeds te maken hebben omdat zij hun overtuigingen durven te uiten en naar eer en geweten proberen te leven.

“Vorig jaar hebben we de aandacht gevestigd op de wereldwijde gevolgen van de COVID-19-pandemie voor elke kwetsbare minderheid. Dit jaar, vooral met COP26, wordt onze aandacht gevestigd op de klimaatveranderingscrisis. Dat moet zeker voorop staan in onze gedachten en we denken na over de vooruitzichten op lange termijn voor diegenen wiens marginalisering en vervolging in dit rapport worden belicht.”

De publicatie van het rapport valt samen met de 40-jarige verjaardag van de Verklaring van de Algemene Vergadering van de VN over de uitbanning van alle vormen van intolerantie en discriminatie gebaseerd op religie of geloof. Over de vervolging van niet-religieuzen zei de speciale VN-rapporteur voor vrijheid van godsdienst en overtuiging, Dr. Ahmed Shaheed:

“Een fundamenteel punt om altijd in gedachten te houden is dat vrijheid van godsdienst of overtuiging, als mensenrecht, mensen beschermt en niet godsdiensten of overtuigingen als zodanig. […]

Humanists International en andere maatschappelijke organisaties spelen een rol van onschatbare waarde bij het documenteren van mensenrechtenschendingen, door de machtigen ter verantwoording te roepen voor hun schendingen van de vrijheid van gedachte en de vrijheid van godsdienst of overtuiging. Ik ben verheugd over de publicatie van het Freedom of Thought Report van Humanists International, waarin de ervaringen worden opgetekend van niet alleen humanisten en niet-religieuzen over de hele wereld, maar ook van degenen die misschien diep religieus zijn doch een afwijkende mening zijn toegedaan, en waarin zowel belangrijke tendensen als individuele gevallen die zorgen baren, worden belicht. Het treffen van personen met haat, geweld en discriminatie op grond van hun godsdienst of levensovertuiging is in strijd met de internationale wetgeving inzake mensenrechten en hoort in geen enkele samenleving thuis”.

Lees het Freedom of Thought Report 2021

Voor meer informatie, gelieve via mail contact op te nemen met Emma Wadsworth-Jones, Casework & Campaigns Manager van Humanists International.