fbpx
deMens.nu

Overweldigende meerderheid voor oprichting van onderzoekscommissie Oekraïne

De leden van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties hebben vandaag met een overweldigende meerderheid gestemd voor een resolutie waarin wordt opgeroepen tot de oprichting van een onderzoekscommissie in Oekraïne. Die commissie moet ervoor zorgen dat verantwoording wordt afgelegd voor alle mensenrechtenschendingen na de militaire invasie door Rusland.

De resolutie werd aangenomen na een spoeddebat dat door de Mensenrechtenraad was georganiseerd naar aanleiding van de situatie in Oekraïne. Ze veroordeelt de Russische agressie tegen Oekraïne en de “schendingen van de mensenrechten en de schendingen van het internationaal humanitair recht als gevolg van de aanhoudende militaire invasie van de Russische Federatie tegen Oekraïne.”

Ook wordt opgeroepen tot een snelle terugtrekking van Russische troepen en de door Rusland gesteunde gewapende groeperingen. Er wordt aangedrongen op “onmiddellijke, veilige en ongehinderde humanitaire toegang, ook over de conflictgrenzen heen, om ervoor te zorgen dat de humanitaire hulp alle noodlijdenden bereikt”.

De onafhankelijke internationale onderzoekscommissie zal worden samengesteld uit drie mensenrechtendeskundigen. Die worden door de voorzitter van de Mensenrechtenraad benoemd voor een aanvankelijke duur van één jaar.

De resolutie was ingediend door Oekraïne en werd door 67 landen mede-ingediend, waaronder België, Albanië, Australië, Georgië, Montenegro, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en alle EU-landen behalve Hongarije. 32 landen stemden voor de aanneming van de resolutie, 13 onthielden zich van stemming en slechts twee landen stemden tegen: Rusland en Eritrea. Na de aanneming zei de Oekraïense ambassadeur dat de overweldigende stem aantoont dat “de hele wereld tegen Poetin is”.

Humanists International nam tijdens het debat het woord en steunde de oproep tot het instellen van een onderzoekscommissie die verslag moet uitbrengen over de situatie in Oekraïne. Die commissie moet ook bevorderen dat er verantwoording wordt afgelegd voor alle vormen van mensenrechtenschendingen die daar plaatsvinden.

In de verklaring van Elizabeth O’Casey, directeur belangenbehartiging van Humanists International, werd ook benadrukt hoe het onderdrukkende mensenrechtenklimaat in de Russische Federatie zelf het optreden tegen Oekraïne heeft helpen vergemakkelijken.

“De ernstige beperkingen van de vrije meningsuiting, de wijdverspreide verspreiding van desinformatie, de onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de intimidatie, censuur en criminalisering van journalisten dragen er allemaal toe bij dat de Russische regering in staat is een aanvalsoorlog te voeren zonder dat er in eigen land verantwoording hoeft te worden afgelegd.”

Momenteel is in de Doema (het Russische parlement) een wetsontwerp in behandeling dat onafhankelijke verslaggeving over operaties van het Russische leger in wezen strafbaar stelt.

O’Casey riep ook op tot de onmiddellijke schorsing van Rusland als lid van de VN-Mensenrechtenraad.

“Mijnheer de Voorzitter, wij zijn vandaag bijeen in de Mensenrechtenraad van de VN; een orgaan dat specifiek tot taak heeft de mensenrechten van iedereen te beschermen en te bevorderen. Dat een land dat op dit moment bommen gooit op onschuldige burgers en moedwillig elke actie in de Veiligheidsraad blokkeert, lid blijft van deze Raad is niets minder dan een smet op de integriteit van de Raad en een schande voor ons allen. In elke resolutie die wordt aangenomen moet er bij de Algemene Vergadering op worden aangedrongen het Russische lidmaatschap van de Mensenrechtenraad onmiddellijk op te schorten.

Op grond van resolutie 60/251 van de Algemene Vergadering van de VN, waarbij de Raad in 2006 werd opgericht, kan het lidmaatschap van een staat die het VN-handvest schendt of niet meewerkt met de VN-mechanismen, worden geschorst.

Eerder deze week riepen 63 mensenrechtendeskundigen van de VN de Russische Federatie collectief op om onmiddellijk een einde te maken aan haar agressie tegen Oekraïne en haar onnodige en niet-uitgelokte militaire aanval te staken.

De stemming van de Mensenrechtenraad komt twee dagen nadat de Algemene Vergadering van de VN een resolutie had aangenomen. Daarin werd het Russische optreden in Oekraïne veroordeeld. In de resolutie van de Algemene Vergadering wordt geëist dat Rusland zijn agressie staakt en al zijn militairen uit Oekraïne terugtrekt. De resolutie betreurt ook de betrokkenheid van Wit-Rusland bij het onwettige gebruik van geweld tegen Oekraïne. De resolutie werd gesteund door 106 landen en werd aangenomen met 141 stemmen voor. Vijf landen – Wit-Rusland, Noord-Korea, Eritrea, Rusland en Syrië – stemden tegen. Er waren 35 onthoudingen, waaronder die van China, India, Servië en Zuid-Afrika. De resolutie werd aangenomen in het kader van een spoedzitting die door de Algemene Vergadering was bijeengeroepen nadat Rusland zijn veto had uitgesproken over een resolutie van de Veiligheidsraad waarin de aanval op Oekraïne zou zijn betreurd.

deMens.nu is ontzettend blij met het behaalde resultaat. Algemeen directeur Anne-France Ketelaer, tevens ook vice-president van Humanists International, wil Elizabeth O’Casey en de medewerkers van Humanists International van harte feliciteren met hun tussenkomst op de Mensenrechtenraad.