fbpx
deMens.nu

Door de levensbeschouwelijke vakken op te geven riskeren we onze maatschappij verder te segregeren

In een interview in Humo 4275 pleit Paul Lauwers, directeur van de vrije basisschool Simonnet in Latem, voor de afschaffing van de levensbeschouwelijke vakken ten gunste van een neutraal vak maatschappelijke vorming. Een neutraal filosofisch vak is echter de laatste stap naar een neutraal onderwijs, niet de eerste.

door Wouter Goemaere, beleidsmedewerker-jurist deMens.nu

Katholieke scholen maken vandaag nog steeds 70 procent van het Vlaams secundair onderwijs uit. Zolang ouders hun kinderen daar gedwongen zien de katholieke leer te volgen, verdienen vrijzinnigen, islamieten, protestanten en joden een gelijk antwoord. Door de levensbeschouwelijke vakken op te geven riskeren we bovendien onze maatschappij verder te segregeren.

Neutrale vakken als maatschappelijke vorming en levensbeschouwing, ethiek en filosofie worden net geprezen omdat zij de klasmuren slopen. Die klasmuren bieden echter een veilige ruimte om over de eigen zingeving na te denken met gelijkgestemden. De leerkracht neemt de rol op van vertrouwenspersoon en autoriteit van de levensbeschouwing. Een neutrale leerkracht geniet dat vertrouwen niet, a priori.

Door de godsdienst-, zedenleer- of islamleerkracht weg te nemen, verlies je de verbindende figuur tussen de zinzoekende jongere en de maatschappij. Tot wie moeten leerlingen zich richten als zij met vragen zitten over wat de rabbijn of de imam heeft gezegd in zijn laatste preek, wat zij van hun ouders over hun geloof horen of over conservatief-religieuze filmpjes die rondgaan op TikTok? Een neutraal vak kan ook niet voor iedere zinzoekende gelovige of vrijzinnige verdieping bieden.

Zo riskeert het slopen van de klasmuur te leiden tot het optrekken van nieuwe schoolmuren waarachter leerlingen zich groeperen rond hun protestantse, islamitische of joodse identiteit. Daarmee laat je deze gemeenschappen los om een eigen koers te varen, zoals de tegendraadse voorzitter van de katholieke koepel Lieven Boeve dat doet voor het katholiek onderwijs.

Willen we de verzuiling opnieuw een kans geven door ook de andere levensbeschouwingen naar een eigen koepel te duwen? We kunnen er vandaag niet omheen dat er een grote diversiteit aan levensbeschouwingen bestaat. Een onderwijslandschap waar publieke en private scholen elkaar beconcurreren, biedt uitdagingen om een plaats te geven aan iedere zinzoekende jongere. Zolang de katholieke koepel het onderwijs domineert, moeten alle jongeren de kans krijgen om zich in hun levensbeschouwing te verdiepen. Pas wanneer de(ze) laatste zuil valt, kunnen we de weg op naar een eengemaakt vak over zingeving.

Deze lezersbrief werd opgenomen in Humo

Lees hier het interview met Paul Lauwers in Humo