fbpx
deMens.nu

Toegang tot abortus: stand van zaken in Europa

Is een veilige toegang tot abortus een verworven recht in het Westen? De laatste jaren zien we in verschillende landen aanvallen die de toegang tot abortus bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Het Centre d’Action Laïque brengt in een nieuw rapport een overzicht van de wetgeving m.b.t. de toegang tot abortus in de verschillende Europese landen.

Op 24 juni 2022 beslist het Amerikaanse Hooggerechtshof om het mijlpaalarrest Roe v. Wade ongedaan te maken. Het recht op abortus wordt sindsdien niet langer op grondwettelijk niveau erkend. Voortaan kunnen de staten zelf de abortuswetgeving op hun grondgebied bepalen. Meerdere Amerikaanse staten hebben het recht op abortus beperkt of geannuleerd, zelfs in gevallen van misvormde foetussen of zwangerschappen als gevolg van verkrachting, ook voor minderjarigen.

Ook in sommige Europese landen is toegang tot veilige abortus allesbehalve een zekerheid. In Malta, Andorra en Liechtenstein is abortus verboden. In Polen en Hongarije zijn conservatieve krachten erin geslaagd het recht op abortus aan banden te leggen. In Bulgarije, Georgië, Roemenië en Oekraïne zijn er wetsvoorstellen voor de bescherming van het embryo vanaf de conceptie, zelfs wanneer het leven van de vrouw in gevaar is.  In Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zweden wordt er gelukkig wel ingezet op een progressieve wetgeving omtrent abortus.

 

Lees het rapport (PDF, FR)

 

Het besluit van het rapport is duidelijk:

“Het is onaanvaardbaar dat vrouwen, afhankelijk van het Europese land waar zij verblijven, niet gelijk zijn voor het recht op gezondheid en zelfbeschikking.”