fbpx
deMens.nu

Opinie: Jezus-maria-jozef! Wat voor onmensen denken die neotjeven wel dat wij zijn?

In haar column van 23 december 2022 in deMorgen neemt Els van Doesburg, schepen in Antwerpen namens N-VA, het ‘atheïstisch individualisme’ op de korrel:

“Dat inruilen van een externe maatstaf der dingen voor het ‘ik’ als maat van alles, tekent een erg individualistisch wereldbeeld. Ook het gemeenschapsvormende van geloven valt hiermee weg en wordt ingeruild voor… ja, voor wat eigenlijk?” – Els van Doesburg

Ook Mia Doornaert, voormalig journaliste, haalde in haar laatste column in De Standaard uit naar ‘de antiklerikalen’:

“Als Europeanen anal­fabeet worden over hun verleden, dan ver­liezen ze niet alleen een bind­middel. Ze worden dan ook blind voor de mensenrechten die in deze wereld, zo blijkt steeds meer, niet een natuurlijk gegeven zijn, dus niet universeel zijn. Die rechten ontspruiten mede aan een boodschap van tweeduizend jaar geleden, een nooit eerder gehoorde boodschap van universele liefde, een gebod om zelfs je vijanden te ­beminnen.” – Mia Doornaert

Vincent Stuer, schrijver en werkzaam in het Europees Parlement, pende een gevatte reactie neer op de mijmeringen van de twee – in zijn woorden – ‘neotjeven’:

“Ik kies zelf wel waarin ik geloof – in geschiedenis en gemeenschap, in taal en cultuur, in familie en vrienden, in aantoonbare wetenschap en tegensprekelijk debat, in individuele vrijheid, recht en democratie. Ik geloof dus in min of meer alles waar zij in werkelijkheid ook in geloven, alleen geloof ik niet dat je een gewrongen, ongeloofwaardig en nodeloos verdelend godsverhaal moet zoeken om dat vol te houden. Ook geloof ik dat er honderd-en-een beweegredenen zijn voor mensen om het mooie en het goede te doen, maar dat er slechts een is die zelfs goede mensen kan aanzetten tot de lelijkste dingen: religie.” – Vincent Stuer

Lees het opiniestuk van Vincent Stuer