fbpx
deMens.nu

Leerstoel Willy Calewaert 2023: Prof. dr. Ignaas Devisch

De Willy Calewaert Leerstoel 2023 is toegekend aan prof.dr. Ignaas Devisch. Deze leerstoel aan de VUB wordt jaarlijks ingericht met steun van deMens.nu.

It’s just me, my health and I? Over de plaats van ziekte en gezondheid in onze samenleving.

Vele uitspraken lijken dermate vanzelfsprekend dat we er geen vragen meer bij stellen, zoals de stelling dat we allemaal persoonlijk verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid. Zo evident als het lijkt, zoveel vragen zijn er bij te stellen: de context waarin we leven bepaalt mee onze gezondheid, hoe vullen we verantwoordelijkheid concreet in en hoe verhouden individuele keuzes zich tot omstandigheden? Om maar enkele vragen aan te stippen. In zijn inaugurale lezing gaat Prof. dr. Devisch dieper in op deze en andere vragen met als rode draad, de maatschappelijke dimensie van ziekte en gezondheid.

Op woensdag 22 februari 2023 vindt de inaugurale lezing plaats aan de VUB.

Meer info en inschrijven

De lessenreeks vindt plaats in maart-april en wordt opengesteld voor het publiek.

Meer info en inschrijven