fbpx
deMens.nu

50 jaar geleden werd Willy Peers vrijgelaten

Willy Peers was een gynaecoloog die zich heeft ingezet voor toegang tot anticonceptie, pijnloze bevalling en het recht op vrijwillige zwangerschapsafbreking. Hij werd 34 dagen opgesloten omwille van het uitvoeren van een abortus.

 

 

In de jaren 50 specialiseert de Naamse dokter Willy Peers zich als gynaecoloog. Hij verdiept zich in de methode van de niet-medicamenteuze pijnbestrijding d.m.v. ademhalingstechnieken aangeleerd tijdens de prenatale begeleiding. Tot dan is er weinig aandacht voor pijnbestrijding tijdens de bevalling. Als humanist is hij voorstander van familieplanning en wil hij anticonceptie toegankelijk maken. Bovendien ijvert hij voor het recht op abortus of beter gezegd: vrijwillige zwangerschapsafbreking.

De katholieke Kerk, de wetgevende macht en de Orde der Geneesheren verzetten zich hevig tegen de legalisering van anticonceptie én abortus. Zowel artsen die abortus uitvoeren als vrouwen die kiezen voor abortus, zijn in die tijd nog strafbaar. Ook voor het ijveren voor anticonceptie wordt Peers meermaals gesanctioneerd.

16 januari 1973: Willy Peers wordt aangehouden voor het uitvoeren van abortus bij een jonge vrouw met een verstandelijke beperking. De vrouw was ongewenst zwanger nadat ze werd verkracht. Het gerecht beschuldigt Peers van het afbreken van driehonderd zwangerschappen. Peers verdedigt zich door te zeggen dat abortus al langer op grote schaal in België wordt toegepast, maar niet altijd in de beste omstandigheden. Om complicaties, en soms zelfs overlijden, te vermijden is er volgens hem dringend nood aan een wettelijk kader.

De conservatieve krachten willen met de arrestatie abortus-activisten afschrikken. Het tegenovergestelde gebeurt. Er ontstaat een massale solidariteitsgolf met petities en manifestaties voor de legalisering van vrijwillige zwangerschapsafbreking.

20 februari 1973: 34 dagen na zijn arrestatie wordt Willy Peers vrijgelaten. Na aanhoudende protesten legaliseert de regering-Leburton anticonceptie. Het abortusdossier blijft in de koelkast zitten.

1985: Pas een jaar na zijn dood worden alle strafmaatregelen tegen Willy Peers door het Hof van Cassatie opgeheven.

3 april 1990: Door de Wet betreffende de zwangerschapsafbreking is abortus onder bepaalde voorwaarden niet meer strafbaar.

15 oktober 2018: Abortus wordt uit het Belgisch Strafwetboek gehaald.  Een symbolische daad, want in de praktijk wordt de wet niet verder gemoderniseerd.

2023: Slechts in 66 landen is  het mogelijk om op eigen verzoek abortus te krijgen. Ook waar het recht verworven is, blijven conservatieve krachten zich verzetten. Soms met succes, denk maar aan de terugroeping van het arrest Roe v. Wade in de Verenigde Staten.

 

deMens.nu pleit voor een algemene hervorming van de abortuswetgeving naar een modern kader dat de rechten van de vrouw en het toekomstig kind optimaal balanceert.

–        De bedenktijd van zes dagen dient verlaagd te worden tot 48 uur want de terminologie van de verplichte “zesdaagse periode van reflectie” is vaag en belast vrouwen mentaal onnodig. Zij hébben immers dit proces al doorlopen op het ogenblik dat ze een abortus vragen. Als ze in een abortuscentrum toekomen zijn gemiddeld 7 op de 10 vrouwen zeker over hun beslissing.

–        De volledige procedure moet gedecriminaliseerd worden, want hoewel de wet op papier uit het strafwetboek gehaald is, blijven de strafrechtelijke sancties voor zowel vrouw als arts bestaan als ook maar één van de voorwaarden in artikel 2 van die wet niet wordt nageleefd. De wet op de rechten van de patiënt volstaat hier als kader.

–        De huidige termijn van 12 weken dient opgetrokken te worden, zodat vrouwen die al dan niet in bijzonder precaire psychosociale omstandigheden verkeren niet naar het buitenland moeten voor de uitoefening van hun fundamenteel recht. Het is immers niet zo dat vrouwen langer wachten om een zwangerschap af te breken als men abortus verder in de zwangerschap wettelijk toestaat.

Bron foto: Bert Verhoeff via WikiCommons

Bronnen: Studiedienst deMens.nu, Lichtpunt, Rosa vzw, LUNA abortuscentra