fbpx
deMens.nu

Gelukkige Internationale Vrouwendag

Stel je een wereld voor waarin mannen en vrouwen (en x) gelijk zijn. Een wereld zonder vooroordelen, stereotypen en discriminatie. Een wereld die divers, rechtvaardig en inclusief is. Een wereld waar verschillen worden gewaardeerd en gevierd. Collectief kunnen we allemaal #EmbraceEquity, het thema van de Internationale Vrouwendag 2023.

Nasim

Op 8 maart, de internationale vrouwendag, vieren en strijden we voor de vrouwenrechten. We mogen immers niet vergeten dat voor de instandhouding van onze samenlevingen gendergelijkheid nodig is. Aandacht daarvoor zou dan ook deel moeten uitmaken van het DNA van elke samenleving. Gelijkheid is niet alleen essentieel voor het vervullen van fundamentele rechten, maar ook om duurzame economische groei te bereiken op basis van sociale en ecologische ontwikkeling. Aangezien vrouwen ongeveer de helft van de totale wereldbevolking uitmaken, hebben zij ook de helft van dit potentieel in handen. En duurzame samenlevingen dragen bij tot de instandhouding van de aarde, waarvan we er maar één hebben.

Seksueel geweld als wapen

De theorie is prima, maar in de praktijk valt het helaas tegen. Van loonverschillen tussen mannen en vrouwen, huiselijk geweld, ongelijke verdeling van huishouden en gezin tot verkrachting en seksueel geweld door autoritaire mogendheden als Rusland en Iran. Deze zaken zijn helaas nog steeds reëel.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties stelde in een onderzoek naar de gebeurtenissen in de regio’s Kiev, Tsjernihiv, Kharkiv en Sumy vast dat er sinds 24 februari 2022 er in Oekraïne naast oorlogsmisdaden ook schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht zijn begaan. Daarvoor zijn vooral de Russische strijdkrachten verantwoordelijk.

Uit getuigenissen blijkt dan weer hoe Iraanse veiligheidstroepen verkrachting en seksueel geweld gebruiken om protesten de kop in te drukken sinds er de door vrouwen geleide opstand uitbreidt.

De verwoestende en langdurige gevolgen van dergelijke geweldplegingen ten opzichte van vrouwen (hoewel mannen geen uitzondering zijn) op de bevolking zijn immens. De repressie door totalitaire regimes neemt alleen maar toe en treft vooral vrouwen en kinderen. Het laat hen achter met onder andere posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie, angst en voortdurende verstoringen van het dagelijks leven. Deze verwondingen dragen op hun beurt bij tot meer instabiliteit en maken de getroffenen vatbaarder voor uitbuiting.

Vrouw, leven, vrijheid

De overwegend door vrouwen en jongeren geleide protestbeweging in Iran ontstond na de dood van een tweeëntwintigjarige vrouw, Mahsa Zhina Amini, als gevolg van de wreedheid van de gewelddadige “zedenpolitie”. Maar was evengoed een uitbarsting van vijfenveertig jaar onderdrukking van en geweld tegen vrouwen.

De veiligheidstroepen beantwoorden die protesten met onrechtmatig dodelijk geweld, van geweren en traangassen tot afranselingen tegen vreedzame demonstranten, voornamelijk vrouwen en tieners, en doodden ten minste 500 demonstranten. Deze brute reactie op de verschillende protesten in talrijke steden, duidde op een gezamenlijke actie van het regime om afwijkende meningen de kop in te drukken met een wrede minachting voor het leven.

Sinds twee maanden hebben vermoedelijke aanvallen op meisjesscholen en universiteiten in het hele land de situatie van vrouwen en meisjes er nog verder verslechterd. Hoewel de Iraanse autoriteiten dit aanvankelijk negeerden, is de situatie beginnen veranderen naarmate meer en meer scholen werden getroffen.

De protestbeweging draagt ondertussen de populair geworden slogan “vrouw, leven, vrijheid”. Deze  drie-woorden-zin resoneert met datgene waar men in Iran voor strijdt: een einde maken aan de systematische discriminatie en geweld tegen hen.

Empowerment van vrouwen

Waar vrouwen sociaal en economisch achtergesteld zijn, is er meer kans dat hun rechten geschonden worden of ze ook fysiek te lijden hebben. Het is dan ook belangrijk dat we hiervoor aandacht hebben en deze sociale ongelijkheden aanpakken. Wanneer vrouwen en kinderen zich uitgesloten voelen, maar ook herhaaldelijk blootgesteld worden aan grof geweld, kan de samenleving niet gedijen en in stand blijven. Iraanse vrouwen en jongeren zijn zich daar terdege van bewust en werken gezamenlijk aan het verzet hiertegen.

Om onze samenlevingen in stand te houden en de volgende generatie te redden, moeten we dergelijke en alle schendingen van mensenrechten en vrouwenrechten een halt toeroepen.

Bronnen: 

https://www.hrw.org/news/2022/10/05/iran-security-forces-fire-kill-protesters

A/77/533: Independent International Commission of Inquiry on Ukraine – Note by the Secretary-General | OHCHR

Iran protests: Covert testimonies reveal sexual assaults on male and female activists as a women-led uprising spreads (cnn.com)

New on Canvas : Raped at the front | VRT.be