fbpx
deMens.nu

“Practice what you preach, CD&V”

Op CD&V na volgen alle meerderheidspartijen het advies van de wetenschappelijke commissie om de maximumtermijn voor abortus te verlengen van 12 tot minstens 18 weken. Prof. dr. Freddy Mortier, voorzitter van deMens.nu, maakt een analyse.

“Met de verlenging van de termijn met twee weken zal men die 500 à 600 vrouwen over wie het gaat nauwelijks helpen.” – Freddy Mortier

Politiek is een harde stiel. Als beleidsmaker moet je verschillende standpunten en inzichten nauwgezet tegenover elkaar afwegen om tot de best mogelijke beslissing te komen. Dit is vaak geen gemakkelijke opdracht.

In het dossier rond vrijwillige zwangerschapsafbreking is er wél een consensus onder de experts. Het wetenschappelijk comité van experts van zeven universiteiten vraagt om de termijn voor een abortus te verlengen van de huidige 12 weken zwangerschap tot minimum 18 weken. Dit is al een compromis. De meesten experts waren gewonnen voor een verlenging tot 20 of 22 weken. Slechts één expert stelde 18 weken voor, bevestigt professor Kristien Roelens van de Universiteit Gent.

Ook duidelijk voor de experts: de betuttelende bedenktijd van zes dagen moet worden afgeschaft.

CD&V legt dit glasheldere advies – dat ze nota bene zelf heeft gevraagd – botweg naast zich neer. Ze stelt voor om de termijn slechts uit te breiden naar 14 weken en de bedenktijd te verlagen naar twee dagen. “Wij hebben altijd gezegd dat je over abortus geen tapijtenhandel mag organiseren,” aldus CD&V-voorzitter Sammy Mahdi aan Het Laatste Nieuws.

Wie organiseert er hier een tapijtenhandel in wat? CD&V denkt aan weken zwangerschap, een ander denkt aan aantallen noodlijdende vrouwen.

Practice what you preach, CD&V. Of nog beter: laat het preachen achterwege en respecteer het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.

Het wetenschappelijke rapport dat vandaag werd gepresenteerd in de Kamer vormt een ideale basis om tot een nieuw wetgevend kader te komen. We vragen dat, in het belang van de betrokkenen, elke politieke partij en elk parlementslid zijn/haar/hun verantwoordelijkheid neemt. Het cynische spel van politieke vertragingsmanoeuvres die ingaan tegen de rechten van alle vrouwen in ons land heeft al veel te lang geduurd.