fbpx
deMens.nu

In het nieuws: Aantal communicanten in dalende lijn, vrijzinnige lentefeesten blijven het goed doen

Er zijn meer en meer lentefeesten bij vrijzinnigen. Wat communies en vormsels betreft, katholieke feesten, is er al jarenlang een daling. Over de privé georganiseerde “overgangsrituelen” bestaan er geen cijfers.

Communie- en vormselfeesten, traditioneel ligt het zwaartepunt daarvan in de maand mei. Maar wie de cijfers bekijkt, ziet dat eigenlijk al een tijd lang die cijfers achteruit denderen.

Het aartsbisdom beschikt niet echt over veel gedetailleerde jaarcijfers, bovendien waren er nog eens twee coronajaren waardoor de overgangsrituelen niet of amper konden doorgaan, maar toch is een verval te zien van pakweg 45.000 communies in 2018 naar een goeie 41.000 in 2021. Mogelijk ligt dat cijfer dit jaar nog lager. Wat de vormsels betreft, is er op vijf jaar tijd een daling van een goeie 39.000 kinderen naar zowat 35.500. Al bij al is dat op enkele jaren tijd een daling van 10 procent.

Het is anders bij de lentefeesten, die worden georganiseerd door vrijzinnige humanistische verenigingen. In 2010 waren er nog goed 5.000 kinderen betrokken, dat piekte even tot goed 10.000, daalde daarna weer, maar dit jaar zouden weer bijna 9.000 kinderen een lentefeest vieren.

Los van de exacte cijfers is een trend waar te nemen, die logisch lijkt in een tijd van secularisatie. Zegt ook Bert Goossens van deMens.nu, de koepel van het vrijzinnig humanisme: “Het toont aan wat leeft in de maatschappij. Het geloof valt meer en meer weg, er is minder geloof in een God, maar toch grijpen ouders terug op rituelen.”

Meer info in dit artikel van VRT