fbpx
deMens.nu

Beeldenstorm bedreigd in zijn voortbestaan! Teken de petitie

Algemene oproep aan alle sympathisanten van Beeldenstorm: het voortbestaan van Beeldenstorm is in gevaar!

Beeldenstorm is een lidvereniging van deMens.nu

 

Sedert haar oprichting in 1999 verzorgde Beeldenstorm in Kuregem tientallen artistieke, socio-economische en pedagogische activiteiten. Beeldenstorm bekleedt daardoor al bijna 25 jaar een unieke positie in het Brusselse landschap door zijn combinatie van culturele en sociaaleconomische activiteiten en zijn inbedding in een multiculturele wijk die vaak enkel negatief in de actualiteit komt.

Vandaag wordt Beeldenstorm echter in haar voortbestaan bedreigd: de VGC dreigt de levensnoodzakelijke subsidiekraan volledig dicht te draaien, net op een moment dat de huidige directeur met pensioen vertrekt. Tegelijk denken de Brusselse en lokale overheden aan een andere bestemming voor de lokalen, zonder een duidelijk alternatief aan te bieden.

Op 13 juli hakt de VGC de knoop over de financiering door. Beeldenstorm moet blijven verder bestaan, voor de lokale bevolking, voor de 20 werknemers die niet zomaar op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen. Hart tegen hard! Help ons! Onderteken nu deze petitie!

 

Teken de petitie

 

Depuis sa fondation en 1999, Beeldenstorm a assuré des dizaines d’activités artistiques, socio-économiques et pédagogiques à Curegem. Beeldenstorm occupe donc depuis près de 25 ans une place unique dans le paysage bruxellois, grâce à sa combinaison d’activités culturelles et socio-économiques et son ancrage dans un quartier multiculturel qui ne reçoit souvent que de l’attention négative dans les médias.

Aujourd’hui, cependant, Beeldenstorm est menacé dans son existence même : la VGC menace de couper complètement ses subventions, juste au moment où l’actuel directeur prend sa retraite. Parallèlement, les autorités bruxelloises et locales réfléchissent à une autre destination des locaux, sans proposer d’alternative claire.

Le 13 juillet, la VGC prendra la décision finale sur le financement. Beeldenstorm doit continuer d’exister, pour la population locale, pour les 20 salarié.e.s qui ne peuvent pas simplement entrer sur le marché du travail régulier. Laissez parler votre coeur ! Aidez nous! Signez cette pétition maintenant !

 

Signez la pétition