fbpx
deMens.nu
Editorial credit: Peter Braakmann / Shutterstock.com

Uitslag verkiezingen Nederland: een bedreiging voor humanistische waarden

Foto: Peter Braakmann / Shutterstock.com
Dit bericht verscheen eerder op de website van Humanistisch Verbond Nederland.
Uitslag verkiezingen: een bedreiging voor humanistische waarden – Humanistisch Verbond

De uitslag van de verkiezingen is bekend. Het formeren kan beginnen. De PVV zal het initiatief nemen. Natuurlijk moet de democratische uitslag gerespecteerd worden. Maar duidelijk is dat het programma van de grootste partij haaks staat op humanistische waarden.

Robbert Bodegraven – Directeur Humanistisch Verbond Nederland

Vrijheid in het geding

De verkiezingen zijn achter de rug, en ik wil eerlijk zijn. Het valt me zwaar een reactie te schrijven. De winnende partij, met als enige lid Geert Wilders, heeft een geschiedenis van uitspraken die haaks staan op de waarden die wij als humanisten hooghouden. Gelijkwaardigheid, medemenselijkheid, vrijheid. Belangrijke waarden. Juist de partij die daaraan morrelt, heeft afgetekend gewonnen.

 Niet iedereen mag meedoen. Wat als afwijkend wordt gezien geldt als abnormaal. 

Er komt een hele moeilijke formatie aan. Want hoe vorm je een regering met een partij die rechtstatelijke beginselen opzij wil schuiven? Die wetten en verdragen wil afschaffen om verworven vrijheden te beperken? Een ding is duidelijk. De ideeën waarmee de PVV groot is geworden, maken onderscheid tussen mensen. Niet iedereen mag meedoen. Wat als afwijkend wordt gezien, geldt als abnormaal. Lhbtiq+ mensen, mensen die hun identiteit niet in traditionele rollen herkennen, degenen die van buiten de EU komen en hier mee willen doen, migranten en vluchtelingen: in de wereld van de PVV moeten zij zich aanpassen aan een gefantaseerde Nederlandse identiteit of vertrekken.

Haaks op humanistische waarden

Humanisme staat voor de vrijheid om in alle diversiteit jezelf te kunnen zijn. Het staat voor verbinding tussen tegenstellingen. Het respecteert onverkort de mensenrechten. Zonder uitzondering. Humanisme staat voor kritische zelfreflectie en heeft een afschuw van dogma’s. Nationalisme, nativisme, autoritarisme: het staat allemaal haaks op humanistische waarden. En juist dat zijn de uitgangspunten van de politieke idealen van de PVV.

 Humanisme staat voor de vrijheid om in alle diversiteit jezelf te kunnen zijn. 

Onze democratie is gelukkig sterk. De kiezer heeft gesproken, heet het. En die kiezer heeft de PVV de grootste gemaakt. De komende tijd gaan de verkozen partijen werken aan een nieuwe regering. Hoe die ook uitvalt, het Humanistisch Verbond blijft een progressieve kracht die de democratie en de rechtsstaat verdedigt. Die opkomt voor de verworven vrijheden die onze samenleving zo vitaal maken.

En het menselijk en planetair welzijn dan?

We staan voor veel grotere uitdagingen dan de vraag hoeveel migranten we aankunnen. Zoals de planetaire grenzen waar we tegenaan botsen. Een economisch systeem dat vooral gericht is op materiele welvaart, en menselijk welzijn vrijwel nergens serieus meeweegt.

Geïsoleerde politiek die denkt dat de grenzen van Nederland belangrijker zijn dan de grenzen van het klimaat of de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, is niet wat we nodig hebben.

Laat je stem horen, ook na de verkiezingen

Welke coalitieregering er ook komt, we kunnen de inrichting van onze samenleving niet alleen aan de gekozen politici overlaten. Daar gaan we het niet mee redden. Gelukkig geeft onze democratie ons zoveel meer mogelijkheden om onze stem te laten horen. En bij te dragen aan veranderingen. Van onderop, vanuit maatschappelijke bewegingen, kunnen we bijdragen aan een weerbare en veerkrachtige samenleving.

 Laten we als koppige optimisten zélf bijdragen aan een radicale omwenteling. 

Vanuit onze humanistische waarden willen we doorwerken aan vrijheid, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Ook met deze verkiezingsuitslag, ongeacht de regering die gevormd wordt. Daar gaan we mee door. Als koppige optimisten.