fbpx
deMens.nu

Een bank vooruit

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg13 nr1. Meer verhalen van leerkrachten hier.

Naam: Kevin De Smet

Aantal jaren voor de klas: 10 jaar

Scholen: BS De Vogelzang, BS Melopee en BS De Dialoog

Studierichting: lager onderwijs

Jaren: 1ste tot en met 6de leerjaar

 

Hoe laat je de leerlingen in de lessen niet-confessionele zedenleer kennismaken met geboorterituelen in diverse culturen en levensbeschouwingen?

 

In het eerste leerjaar werk ik rond geboorterituelen in het kader van de interlevensbeschouwelijke competenties. Ik begin met de leerlingen verschillende geboortekaartjes te tonen en dan bespreken we de overeenkomsten en verschillen.

Zo ontdekken we aan de hand van symbolen, namen en teksten dat de kaartjes bij een bepaalde levensbeschouwing horen. Daarna gaan de kinderen creatief aan de slag en maken ze onder meer een geboortekaart voor zichzelf. Vervolgens zoomen we in op het belang van een naam als basis voor een eigen identiteit.

Verder in de les hebben we het over de geboortefeesten bij de verschillende levensbeschouwingen. De kinderen van de andere levensbeschouwingen vertellen hoe zij hun geboortefeesten beleven en dan schets ik hoe we dat bij zedenleer en het vrijzinnig humanisme aanpakken.

Ik geef ze eerst enkele algemene ideeën mee: dat de geboorte van een kind bijzonder is en dat we daar graag even bij stilstaan, dat we door te vieren het kind verwelkomen.

Dan komt het mooie en tegelijkertijd moeilijke gedeelte van mijn uitleg. In tegenstelling tot bij andere levensbeschouwingen zijn er bij atheïsten geen vaste gewoonten, is er geen uniforme aanpak. Je vult zo’n ceremonie of plechtigheid in zoals je dat zelf wil.

Dat is een cruciaal moment in de les. Voor sommige kinderen klinkt het nogal vreemd wat ik zeg en daar dreig ik ze ook wel kwijt te raken.

Dan geef ik enkele concrete voorbeelden en vertel ik hoe zo’n feest er kan uitzien, en daarop is hun enthousiasme weer helemaal terug. Vooral het idee van een schatkist, vol brieven van familieleden, die je pas op je achttiende mag openmaken, laat hun ogen blinken.

Het begin van het leven komt nog op een andere manier aan bod, wanneer we het in het zesde leerjaar over de evolutietheorie hebben. We gaan in een kring zitten en dan geef ik de leerlingen de geboortekaartjes terug die ze in het eerste leerjaar hebben getekend. Ik vraag hen hoe ze denken dat het leven ontstaat en na wat gegiechel over seks vraag ik hen hoe het eerste leven is ontstaan. En daarmee is de cirkel rond.

 

Foto bovenaan © Shutterstock.com