fbpx
deMens.nu

OuderKracht in uitdagende tijden

Inspireren, ondersteunen en verbinden

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg13 nr1. Lees hier meer artikels over ‘het begin van het leven’.

Opvoeden blijft een uitdagende taak en is niet eenvoudig. Het is meer dan ooit belangrijk om te weten hoe je ouders daarbij kan ondersteunen en begeleiden. OuderKracht, een initiatief van het Humanistisch Verbond, wil ouders via laagdrempelige activiteiten inspireren, ondersteunen en verbinden. De organisatie biedt onder andere webinars aan die zich op de beleving van ouders vandaag richten.

Joke Goovaerts

De reeks webinars OuderKracht, opvoeden in uitdagende tijden is een project dat in de lente van 2023 van start ging. Ondertussen werden al diverse onderwerpen behandeld, zoals stress en drukte in het gezin, hoe de liefde vasthouden in de tropenjaren, het opbouwen van ondersteunende netwerken, hoe omgaan met al dat opvoedingsadvies … In 2024 gaat de reeks verder.

Samen met Dorine Coolen, educatief medewerker bij het Humanistisch Verbond en drijvende kracht achter het project, blikken we terug en kijken we naar de toekomst van dit boeiende initiatief.

 

Hoe is het Humanistisch Verbond op het idee voor dit project gekomen?

Dorine Coolen: Voor het Humanistisch Verbond zijn ouders altijd een voor de hand liggende doelgroep geweest. Ze komen steeds op de voorgrond. Het zit in de historiek van onze sociaal-culturele vereniging. Denk maar aan de Oudervereniging voor de Moraal, de uitbouw van de vrijzinnige feesten …

Met dit initiatief proberen we de werking een nieuw elan te geven en leggen we de focus graag op de beleving van ouders vandaag. Wat betekent het om ouder te zijn? Waar kampen ouders mee? Waar lopen ze tegenaan en wat hebben ze nodig? Hoe kunnen we ouders letterlijk in hun kracht zetten? OuderKracht is een naam die de lading wel dekt. (lees verder onder de foto)

 

Dorine Coolen over OuderKracht: “Er ontstaat een forum met input om te reflecteren en te connecteren. Ouders putten daar kracht uit, omdat ze beseffen dat ze niet alleen zijn. En ze krijgen een stem waarnaar wordt geluisterd.” © Joke Goovaerts

 

Jij bent de drijvende kracht achter het project en zelf ouder?

Coolen: We hebben het project samen met het team uitgewerkt. Ik ben zelf moeder van twee kinderen en ik merkte dat het niet zo vanzelfsprekend is om ouder te zijn. Er is veel individualisering, maar toch ervaar je ook de noodzaak om je verbonden te voelen. We leven letterlijk op kleine eilandjes naast elkaar, in onze huisjes en tuintjes, heel afgebakend. Er is heel wat stress om alle ballen in de lucht te blijven houden. Via sociale media worden we met allerlei opvoedingsadviezen om de oren geslagen. Er is zoveel gaande rond ouderschap en opvoeding. Dat kan je als ouder heel wankel maken.

 

En OuderKracht heeft een andere of meer specifieke invalshoek?

Coolen: Opvoeden en ouderschap is een maatschappelijk verhaal. Denk maar aan de manier waarop we werken, hoe we onze kinderen opvoeden, de kinderdagverblijven, het schoolsysteem … Veel ouders stellen bepaalde systemen in vraag.

 

OuderKracht heeft ook een vrijzinnig humanistische invalshoek?

Coolen: Inderdaad, durf ernaar te kijken en durf ook in je kracht te staan. Maak je eigen keuzes zonder altijd aan de maatschappelijke verwachtingen te willen voldoen, al is dat absoluut niet gemakkelijk. Durf te reflecteren, durf naar dat alles te kijken en durf het in vraag te stellen. De thema’s van de eerste reeks webinars waren daartoe heel bewust gekozen. We zijn geen opvoedorganisatie. Het is niet de bedoeling dat we tips en tricks geven of dat we je nu eens gaan vertellen hoe je je kind moet opvoeden. We willen inspireren en triggeren, en de insteek daarbij is: hoe is het voor jou als ouder, hoe beleef jij het en hoe wil jij kritisch naar de maatschappelijke systemen kijken? De ouders staan centraal. De experts en de ouders zijn gelijkwaardig.

 

De ouders benaderen de experts ook op een kritische manier?

Coolen: Tijdens de webinars is er tijd om vragen te stellen en om samen met de ouders te reflecteren. De reeks is nog nieuw en het is nog zoeken. Naast de webinars willen we in de toekomst ook fysieke activiteiten, debatten, boekvoorstellingen enzovoort organiseren. En we trekken het initiatief natuurlijk ook open naar grootouders en andere opvoedfiguren.

 

Dat is voor de toekomst?

Coolen: Nu zijn we nog netwerken aan het uitbouwen, ook met diverse partners. We willen dat ouders goed omringd worden en dat er een breed netwerk ontstaat. De webinars gaan ook gepaard met een soort van mildheid. Ouders beseffen dat ze niet de enigen zijn die met bepaalde uitdagingen worstelen en twijfels hebben. Het is herkenbaar en daardoor voel je je verbonden. En dat geeft kracht.

 

Na iedere webinar vragen jullie ook steeds een evaluatie?

Coolen: Dat geeft ouders de kans om, na de rush van de maatschappij, verdiepend na te denken. Er ontstaat een forum met input om te reflecteren en om met andere ouders of met de sprekers te connecteren. Ouders putten daar kracht uit, omdat ze beseffen dat ze niet alleen zijn. En ze krijgen een stem waarnaar wordt geluisterd.

We zijn een toekomstige generatie aan het opvoeden. Als je de ouders daarbij steunt, dan geef je ze de kracht en de kans om voor zichzelf te zorgen en om bewust over allerlei zaken na te denken. Dat komt de volgende generaties ten goede. (lees verder onder de foto)

 

OuderKracht, een reeks webinars van het Humanistisch Verbond, wil focussen op de beleving van ouders: hoe omgaan met bepaalde uitdagingen van het ouderschap en hoe er kritisch en verbindend naar kijken? © Shutterstock.com

 

Hoe selecteren jullie de thema’s en de experts voor de webinars?

Coolen: Ik zit in diverse oudergroepen en sta zelf in de praktijk. Ik spreek ouders aan en stel vragen. Wat leeft er bij jou? Waar heb je behoefte aan? De thema’s moeten maatschappelijk relevant zijn en ook in een humanistische opvoedingsvisie passen. Wat bedoelen we daarmee? Weg van het autoritaire, niet de waarheid in pacht willen hebben, maar openstaan voor dialoog en reflectie. Gelijkwaardigheid tussen ouder en kind, en inzetten op verbinding. We willen inspireren met opvoedthema’s, waarbij de invalshoek steeds dezelfde is. Hoe beleven ouders dit? Worden zij genoeg ondersteund om de tips – bijvoorbeeld, je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden – te kunnen toepassen? Hoe gaat het écht met ouders?

 

OuderKracht

De webinars OuderKracht, opvoeden in uitdagende tijden vinden telkens plaats op een dinsdagavond om 19.30 uur.

Kan je er de avond zelf niet bij zijn?

De webinars worden opgenomen en zijn gedurende een maand beschikbaar op het YouTubekanaal van het Humanistisch Verbond.

Meer informatie en inschrijven via de website van het Humanistisch Verbond, via mail naar secretariaat@humanistischverbond.be of telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 03 233 70 32.