fbpx
deMens.nu

De vrijzinnige ontmoetingscentra in de schijnwerpers

’t Fakkeltje, Huis van de Tolerantie, Vrijzinnig Punt, Mephistopheles, Mozaïek… Het is maar een kleine selectie uit de lange lijst van stopgezette en actieve vrijzinnige ontmoetingscentra.

Ben of was je betrokken bij een bestaand of reeds stopgezet vrijzinnig centrum? Kan je er wel een en ander over vertellen? Meld je dan aan bij het Centrum voor Academische een Vrijzinnig Archieven. CAVA is naar jou op zoek in het kader van de realisatie van een boek over de vrijzinnige centra.

 

Een boek over de vrijzinnige centra

Nog voor de vrijzinnigheid zich min of meer centraal ging organiseren, met de oprichting van koepelvereniging Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV), bestonden her en der al ‘vrijzinnige ontmoetingscentra’, vaak initiatieven van lokale afdelingen en lokale betrokkenen bij verenigingen zoals het Humanistisch Verbond, de Oudervereniging voor de Moraal, Humanistische Jongeren, of culturele verenigingen zoals Willemsfonds, Vermeylenfonds. Voor veel lokaal actieve vrijzinnigen vormden (en vormen) de bijeenkomsten en activiteiten in deze lokale centra het echte hart van de vrijzinnigheid, terwijl ze niet per se een hechte band hadden met nationale bestuursleden en het nationale beleid. In 1988 kwam het tot een Federatie van Vrijzinnige Centra (FVC), een koepelvereniging die lokale centra (met vzw-structuur) ondersteunt en vertegenwoordigt, en die op haar beurt lid is van UVV/deMens.nu.

Als erkenning van die gevarieerde geschiedenis van lokale vrijzinnige activiteit, werkt CAVA in 2024, met projectsteun van deMens.nu en in overleg met de Federatie Vrijzinnige Centra (FVC), aan een boek met een eerste bundeling van basisinformatie over alle bestaande en reeds stopgezette vrijzinnige centra.

 

Kan CAVA zijn licht bij jou opsteken?

Was jij betrokken bij de oprichting van een centrum? Kan jij het oprichtingsverhaal vertellen? Wanneer kwam het centrum er, onder welke vorm, op welke locatie en met welke steun? Of raakte je later betrokken bij de werking? Weet jij meer over de verhuis van het centrum? Kan jij wat vertellen over de eigenheden van een specifiek centrum, over zijn activiteiten of over belangrijke momenten in zijn geschiedenis?

Of heb je weet van bronnen die interessant zijn om de geschiedenis van het vrijzinnig centrum te schrijven en te tonen? Was je zelf niet betrokken, maar kan jij CAVA in contact brengen met personen die iets kunnen bijdragen aan dit project?

Kortom, kan je informatie aanleveren voor de realisatie van het boek? Neem dan contact op met CAVA. Dat kan via het contactformulier op de projectpagina. Je kan er eventueel schriftelijk al wat inhoudelijke informatie achterlaten en/of je aanmelden voor een gesprek met een medewerker van het centrum. Je kan het centrum ook bereiken via mail (cava@vub.be) of telefonisch (02 629 24 34). Ze zijn uiteraard steeds bereid om verdere vragen te beantwoorden.

Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage aan de realisatie van dit boek!